Kohoutovice.org
zpravodaj k dění v Kohoutovicích

Chopinová neprošla, je čas na diskusi. Letáky neostouzejí, ale informují.

Kohoutovická radnice chce změnit územní plán za ulicí Chopinova a velkou část lesa vyhradit pro hromadné garáže. Jde o celé červeně vytečkované území. Na hlasování zastupitelstva Brna 3.4. ustoupili zastupitelé názoru občanů Kohoutovic a záměr nepustili dál.

Bystrčník 3.4.2012:

Kohoutovické kácení neprošlo zastupitelstvem

Mackovi se nelíbily letáky, které místní lidé rozvěsili v Kohoutovicích a několikrát se zmínil o „ostouzení“.

Průběh jednání o území za Chopinovou byl velmi zmatečný, podle zatupitele Martina Andera (SZ) je výsledek takový, že ve věci záměru v Kohoutovicích nebylo přijato žádné usnesení. Návrh zastupitelů za Stranu zelených, aby návrh na zahájení změny územního plánu v této lokalitě byl přeřazený do “nedoporučených”, byl zamítnut, neprošel. Neprošlo ale ani odsouhlasení záměru.

Česká televize 3.4.2012:

Část lesa mají nahradit garáže, místní se bouří

Zastupitelé nakonec vyslyšeli apel protestujících a věc vrátili na městskou část.

Tato situace znamená, že se stejný návrh časem vrátí k novému projednání. Je proto třeba sledovat vývoj v dané věci na městské části i na OÚPR MMB (odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna).

Otázka území za Chopinovou se nyní tedy může vrátit na půdu MČ Kohoutovice, kde by vedení radnice mohlo konečně začít debatu o této lokalitě i s lidmi, kterých se to dotáká – tedy s občany Chopinové a Bellové, ale i s občany celých Kohoutovic. Starosta Šafařík již avizoval setkání s občany na počátek května.

Rovnost 3.4.2012:

Plán město odložilo, ale jen na čas

Částečného vítězství dosáhla třicítka lidí z brněnských Kohoutovic, kteří přišli v úterý ráno s transparenty protestovat na zasedání zastupitelstva města Brna.

Ještě dovětek k letákům, které někteří občané vyvěsili na stromy: volala mi strážnice městské policie, protože informace občanského sdružení Pro Kohoutovice jsou na většině z vyvěšených letáků reprodukovány. Vysvětlila jsem jí, že opravdu neznám lidi, kteří (prý nezákonně) letáky vyvěšovali. Zároveň jsem ji požádala, aby promluvila se starostou Šafaříkem, protože lidé nemají žádnou možnost, jak získat zásadní informace o místě, kde bydlí: v Kohoutovickém Kurýru se je nedočtou, také mají zakázáno ptát se na zasedání zastupitelstva svých zastupitelů. A  většina dotazů na oficiálním webu radnice zůstane také bez odpovědi. Požádala jsem tedy zástupce městské policie, aby se u starosty Šafaříka zasadili o nějaký prostor, kde by si mohli občané v mezích zákona své letáky s informacemi vyvěšovat.

Napsala Jana Konečná

dne 3.4.2012, Jana Konečná za os Pro Kohoutovice

Další články v rubrice Radnice - jak je na tom s otevřeností k občanům

Další články v rubrice Uzavřeno: Garáže versus les za Chopinovou

 1. LB napsal:

  Vážení,
  musím uvést na pravou míru některé informace zde uvedené. Ihned jakmile se objevily spekulace ohledně záměru, oslovil jsem emailem pana starostu. Poprosil jsem ho, zda by nemohl k problematice zaujmout stanovisko a toto vyvěsit na oficiální WEB Kohoutovic. Pan starosta za dva dny toto učinil, není pravda, že nikdo z radnice nechce informovat a neodpovídá na dotazy. Navíc bude s občany svolána veřejná diskuze na toto téma. Vždy když jsem měl dosud problém, napsal jsem panu starostovi email a on okamžitě reagoval. Vyfotil jsem např. rozbité pískoviště, zaslal p. starostovi a do týdne bylo opraveno. Nejsem žádný stranický kolega, ale obyčejný občan Kohoutovic. Pan starosta mi velice otevřeně popsal celou problematiku a jak se věci mají vč. situačního zákresu, toto je zveřejněno na WEBu Kohoutovic.
  Návrh změny ÚPmB byl projednávaný již na II. ZMČ dne 22.12.2010. Jednalo se o návrh změny na základě požadavku soukromých vlastníků pozemků.
  Předkladatelem materiálu a také ten, který ho na ZMČ obhajoval byl pan místostarosta Zorník. V materiálu žádá změnu pozemků z funkční plochy čistého bydlení a ploch plnících funkci lesa na plochy s funkcí pro dopravu v klidu.
  Dále se zde uvádí , že zásah do lesního porostu bude minimální. Na základě těchto informací a vzhledem k akutnímu nedostatku parkovacích míst v Kohoutovicích byl návrh podpořen.
  Na základě častých dotazů občanů na dané téma, je svoláno na 2.5. od 17.00 hod setkání s občany, na kterém bude návrh změny ÚPmB řádně představen a projednán.
   
  Připojuji také svůj pohled na případnou změnu ÚP:
  Potvrdily se moje předpoklady ve smyslu rčení “mnoho povyku pro nic”.
  Vymzené území pochopitelně bude řešeno zpracovatelem ÚP a posléze bude schvalován zřejmě regulační plán s konkrétními regulativy pro danou funkční plochu.
  Pro realizaci garáží není bezpodmínečně nutné kácet les v celém území vymezeném pro funkční využití – garaže.
  Plochy určitého funkčního využití totiž není možno zastavět v plném rozsahu, ale v rozsahu daném schváleným regulačním plánem.
  Garáže při okraji řešeného území se jeví podle mne jako velmi rozumné řešení bez nutnosti kácení.
  Věřím, že při budoucích schvalovacích procesech bude území řešeno citlivě v souladu s těmito úvodními předpoklady.
  LB
   

   
   

 2. LB napsal:

  Smím se zeptat proč jste vyřadili můj komentář k dané problematice…?

 3. Jana Konečná napsal:

  U tak koncipovaného příspěvku, jaký jste poslal, byste měl uvést své jméno, alespoň redakci. K tomu jsem vás emailem vyzvala, bohužel jste zadal falešný email.

  Aktualizováno: Sice jste se nám odmítl odtajnit, ale váš příspěvek jsme nyní uveřejnili (viz předchozí). Budu ráda, když se na radnici zasadíte o to, aby občané byli informováni předem, a ne až se něčeho sami náhodou “domáknou”.

 4. Marie Sotolářová napsal:

  Včera na zasedání zastupitelstva města Brna jsem se poprvé (z interpelace zástupkyně vlastníků území cca 1,5 hektaru, který je v návrhu vyjmutí z funkce lesa), dozvěděla, že starostou avizované setkání občanů k dané problematice proběhne  ve středu dne 2. května 2012. Tak se ptám pana starosty, zda je termín setkání s občany pravdivý. Jestliže ano, jak to, že o něm ví přednostně jedna strana a druhá nikoliv? Nešel by termín stanovit i s ohledem na probíhající státní svátky? Nebo je to záměr? Mám tomu rozumět tak, že způsob informování občanů půjde ve stejných kolejích jako dosud?

 5. LB napsal:

  Email byl samozřejmě v pořádku, pouze jsem měl zaplněnu schránku. To, že jsem neuvedl plné jména je forma ochrany mého soukromí na kterou mám plné právo. Vymýšlet si pseudonym či falešné jméno mi přišlo ubohé. Při cenzurování příspěvků a kritice otevřenosti našich zastupitelů byste se měli zamyslet také nad vlastní otevřeností a objektivitou zveřejňovaného obsahu.
  To, že tento komentář nezveřejníte je vaše plné právo, ale jen tímto dokazujete Vaše pokřivené postoje. Nechápu co bylo na mém otevřeném a poctivém příspěvku nezveřejnitelné, nejspíš…NEPŘÍJEMNÁ PRAVDA…kterou je někdy těžké publikovat…místo tohoto příspěvku zveřejněte prosím ten můj původní, aby jste podali lidem objektivnější informace, děkuji…LB
  Email si můžete ověřit a zaslat zprávu, je v pořádku…

 6. Petra napsal:

  Dobrý den, paní Sotolářová, gratuluji k asi nejrychleji zodpovězenému dotazu na webu kohoutovické radnice. Také se Vám stalo, že jste položili dotaz a nikdo Vám neodpověděl? Navrhuji dotazy zveřejňovat i tady, třeba se dočkáme rychlejších odpovědí na všechny dotazy.

 7. Jana Konečná napsal:

  Výborný nápad, připravíme na to stránku.

 8. Jana Konečná napsal:

  Tak stránka je již na světě, najdete ji v levém menu Dotazy radnici

 9. nestačímsedivit napsal:

  A kde budete odpovídat např. LS a nebo mě?

 10. nestačímsedivit napsal:

  http://forum.kohoutovice.org/search.php?action=show_recent
  Tak nám zastřelili Ferdinada! Dal jsem dotaz a nic!!

 11. pepa napsal:

  Ta hrůza.Vykácejí 1.5ha lesa.Všem aktivistům,kteří bojují proti všemu co jim nelíbí bych nechal odpojit  elektřinu,plyn a vodovod.

Napsat komentář