Kohoutovice.org
rozcestník pro Kohoutovice

Bývalá kavárna “Grand prix” nabídnuta k pronájmu

Doba nájmu: doba určitá 5 let. Výše nájemného: min. 1.050.000,- Kč/rok (+ platná sazba DPH + inflační doložka) Zájemci o pronájem mohou své nabídky podat do 60-ti dnů od data zveřejnění záměru na adresu vyhlašovatele.

Záměr obce na pronájem prostor sloužících podnikání

MČ Brno-Kohoutovice schválila na své 22. schůzi dne 11. září 2019 svým usnesením Záměr obce na pronájem prostor sloužících podnikání nástavby na adrese Voříškova 2, 623 00 Brno (bývalá kavárna Grand Prix).

Doba nájmu: doba určitá 5 let

Výše nájemného: min. 1.050.000,- Kč/rok (+ platná sazba DPH + inflační doložka)

Zájemci o pronájem mohou své nabídky podat do 60-ti dnů od data zveřejnění záměru na adresu vyhlašovatele.

Informace a dohodu o prohlídce prostor poskytne ÚMČMB Brno-Kohoutovice, OSM, Bašného 36, 623 00 Brno, osobně nebo telefonicky na čísle 547 130 579 nebo e-mailem na adrese mlynek@kohoutovice.brno.cz

Úplné znění záměru je k dispozici na úřední desce ÚMČMB Brno-Kohoutovice.

 

Zdroj – úplné znění záměru: Záměr obce na pronájem prostor sloužících k podnikání (“Grand prix”)
dne 12.9.2019, radnice MČ Brno-Kohoutovice

Další články v rubrice Grand Prix rozhledna

Translate »