Kohoutovice.org
rozcestník pro Kohoutovice

Garáže Chopinova: rada a zastupitelstvo rok 2010

Kohoutovická radnice chce velkou část lesa za ulicí Chopinova vyhradit pro hromadné garáže. Zastupitelstvo Brna ustoupilo odporu občanů Kohoutovic a záměr zatím nepustili dál. Příspěvek dokumentuje schvalovací proces rady a zastupitelstva koncem roku 2010.

Rada MČ

ve složení Petr Šafařík, Jiří Zorník, Radek Rabušic, Michal Fiedler, Dis., Ing. Jiří Lefner, p. Dalimil Ospalý, Ing. Miroslav Staněk na své poslední schůzi 6. 10. 2010 schválila návrh změn (materiál R 1687) na pozemcích 997/184, 2730/24, 2730/21, 2730/13, 2730/23, 2730/20 a doporučila zastupitelstvu MČ zařadit návrh do procesu pořizování změn územního plánu z plochy určené k plnění funkce lesa (PUPFL) a plochy pro čisté bydlení stabilizované (BC) na plochy pro dopravu DG – hromadné odstavné a parkovací garáže.

Úvodní slovo přednesl Jiří Zorník, v diskusi se vyjádřili p. Šafařík, Ing. Lefner, p. Rabušic, p. Fiedler, DiS., p. Zorník, návrh schválili jednomyslně.

Zastupitelstvo MČ

v dnešním (2012) složení na své druhé schůzi těsně před vánoci 22.12.2010 bez jakékoliv diskuse a téměř jednomyslně (jeden se zdržel) schválilo návrh rady.

Doporučující stanovisko pro zastupitelstvo předložené p. Zorníkem uvedlo, že “… je předložený nový návrh na řešení možnosti výstavby až 96 garáží jednou z reálných možností řešení problému s parkováním osobních automobilů.”

V doporučujícím stanovisku dále referent úřadu sděluje, že “plochy BC k parkování využít lze.”

Katastr:

Parcely schválené městskou částí pro změnu na plochu pro odstavné a parkovací garáže s možností parkování: 2730/24 (557m2), 2730/221 (68m2), 2730/13 (129m2), 2730/20 (172m2), 2730/23 (218m2) a parcela 997/184 (14 662m2).

 

dne 22.4.2012, Jana Konečná za os Pro Kohoutovice

Další články v rubrice Parkování, garáže, parkovací domy

Další články v rubrice Politici a kauzy

Translate »