Kohoutovice.org
ekologicky laděný web pro Kohoutovice

Dům postavený v souladu s přírodou – multifunkční sál CVČ Legato

Legato_08Líbí se mně. Má netradiční tvar, ladné obrysy a žluto oranžovou barvu s podzimním nádechem. Řeč je o přístavbě Centra volného času Legato ve Stamicově ulici č. 7. Slavnostní páska byla přestřižena v prosinci 2013 a od té doby tady téměř denně skotačí děti z Cirkusu Legrando. Architektonický návrh je dílem ing. arch. Haralda Čadílka, generálního projektanta, zhotovitelem byla Moravská stavební unie. Víceúčelový sál v rámci CVČ Legato pro cca 200 lidí postavila městská část Brno-Kohoutovice z vlastních prostředků (dle informace starosty Petra Šafaříka v Kohoutovickém kurýru 3/2013 vyčleněno 2,4 mil Kč) a z dotace od Jihomoravského kraje (4 mil Kč). Sál byl zprovozněn na podzim roku 2013. Rozměry 20 x 16 metrů. Podle informace starosty je sál určen jednak pro účely CVČ Legato, jednak pro kohoutovické společenské akce.

Jak se toto pohledné dítě rodilo a co jeho početí předcházelo?, ptala jsem se otce tohoto díla, architekta Čadílka.

Prostředí původní budovy mi bylo důvěrně známé z doby, kdy jsem tam vodil syna do mateřské školky. Věděl jsem, že budoucí objekt bude zasazen do zcela přírodní scenérie. Parcela bezprostředně sousedí s lesním porostem. Je-li stavba alespoň částečně tvořena křivkou, lépe se sžije s přírodou. Dle zadání jednoprostorového sálu bylo zřejmé, že novostavba svým měřítkem bude dominantní vůči drobnějšímu měřítku stávající budovy. Členění obvodového pláště vychází z přirozených požadavků statiky. Stavba nevytváří falešnou představu, nic nenalhává.

Byl jste někdy předtím na nějakém představení Cirkusu Legrando anebo nějaké jiné akci v Legatu?

Na jejich vystoupení jsem předtím nikdy nebyl, o to více jsem byl překvapen výkony a souladem s hudbou při zahajovacím programu. Představu jsem čerpal z množství fotografií na internetu, které mně poslal přímo kolektiv Legata.

V čem se střetávaly Vaše představy s návrhy a přáními „cirkusáků“? Co jste chtěl Vy a musel třeba i ustoupit a co si přáli oni a nedalo se to splnit?

Mohu-li hovořit i za kolektiv Cirkusu Legrando, probíhal návrh i realizace v souladu mezi projektantem a uživatelem. Příjemné bylo finále, kdy jsme společně rozhodovali o barevnosti. Všichni jsme chtěli teplé zářivé tóny. Kolektiv Legata vždy o nějaký tón výraznější, já o trochu jemnější a tak kompromisně vznikla nádherná, zářivá, hravá barevnost. 

Legato_13

S jakou největší překážkou jste se musel vyrovnat a jak se Vám to podařilo?

Pokud se vyskytly překážky v době rozhodování o stavbě, byly úspěšně vyřešeny ještě předtím, než mě ÚMČ Kohoutovice dal důvěru navrhnout tento objekt. Výjimečně během projektu i realizace se řešily pouze stavební detaily. Vysoká odbornost stavební firmy přispěla k hladkému průběhu realizace stavby.

Dočetla jsem se, že budova je nízkoenergetická. Co to znamená?

Objekt je vyzděn z klasického materiálu, který sám o sobě nepromrzne. Stavba je navíc nadstandardně zateplena – obvodový plášť, podlaha i strop. Výsledek se projeví na snížených nákladech na energie.

Hala je dlouhá 20 a široká 16 metrů, výška stropu je zhruba 6 metrů.  Tyto parametry vycházejí ze základního poslání haly – tj. vystupování dětí z Cirkusu Legrando. Jaké další aktivity tam lze podle Vás provozovat a kolik lidí se tam vejde? Dovedete si tam představit třeba koncert menší hudební skupiny nebo divadelní představení?

Již od stavebního povolení se jednalo o víceúčelový sál, i když prioritou zůstává využití pro aktivity Legata. Kohoutovice nemají mimo Hotelu Myslivna moc sálů. Dovedu si představit malé plesy, komorní koncerty, případně různá setkání mládeže i seniorů. Důležitá je domluva se zástupci CVČ Legato i ÚMČ Kohoutovice.  Dle požárního hlediska čítá kapacita maximálně 224 osob, v praxi si myslím do 150 návštěvníků.

Jsem laik a dívám se na tuto stavbu očima obyčejného člověka. Lahodí mému oku. Co na tomto objektu oceňujete Vy a s jakými reakcemi jste se setkal u odborné veřejnosti?

Jak sama říkáte, lahodí oku. A dodal bych jen tolik, že snad se spřátelí s okolním prostředím i přírodou. Přeji novostavbě, aby dobře sloužila svému účelu, ale aby o ni bylo i dobře postaráno.

Děkuji za rozhovor a především za tento pěkný dům, který Kohoutovicím tolik sluší.

dne 27.3.2014, Helena Sedláčková

Další články v rubrice Nová radnice?

Další články v rubrice Rozhovory

 1. obyvatel Kohoutovic napsal:

  Stavba je to pěkná a jsem velice rád že radnice dala konečně peníze do něčeho jiného než-li Tatran. Jen jednu vadu na kráse to má. Akustika je otřesná. Chápu, že pravděpodobně nikdo na takový detail při stavbě nemyslel, ale představa plesu uvnitř budovy není, dle mého soudu, kvůli tomu možná.  Bohužel ve vnitřních prostorách haly se zvuk divně odráží a  v některých místech není slyšet téměř nic. :-( 

  Jinak se mi celkové pojetí stavby líbí a pojetí je pěkné a hlavně je postavená svému účelu který bezezbytku plní. 

   

   

 2. Helena Sedláčková napsal:

  Máte pravdu – akustika je tam špatná. Bylo to projektované především jako tělocvična. Byla jsem tam na akci, kde hrála kapela a skoro je nebylo slyšet. Holt je to hlavně sál na pohybové aktivity a ten účel plní výborně.

 3. Petr Ledvina napsal:

  Bohužel se architekt a investor pěkně popletl. Jak je v tiskové zprávě Lužánek: „Zároveň vzniká vhodný prostor pro kulturní a společenské akce posilující a oživující komunitní život v Kohoutovicích.” (viz http://legato.luzanky.cz/wp-content/uploads/2013/11/TZ_manez_verze3-1.pdf ) Tj. architekt a investor měli myslet na kulturu, ke které (asi mimo Městskou část) Kohoutovice patří často i hudba. Podobně, že představení cirkusu by někdy mohli být doprovázeny hudbou, která by měla být slyšet. Škoda.  Naštěstí tu mohou probíhat různé společenské akce, které jsou zcela tiché a kdy akustika nehraje žádnou, jak třeba České unie neslyšících.

Napsat komentář