Kohoutovice.org
zpravodaj k dění v Kohoutovicích

Dopis zastupitelům Brna

Vážená zastupitelko, vážený zastupiteli,

za občanské sdružení Pro Kohoutovice si vás dovoluji požádat, abyste 3.4.2012 na zasedání zastupitelstva hlasovali o stažení z programu návrhu č. B2/11-I, který je součástí balíku “Záměr 2011-I-32.soubor”.

Jde o návrh k zahájení procesu změny územního plánu na velkém území v Kohoutovicích za ulicí Chopinova, převážně lesa. Území, velké zhruba jako dvě obří parkoviště OBI v Bystrci, má být překvalifikováno na plochu pro dopravu v klidu – parkování, hromadné garáže.

Přitom cca 100 metrů od předmětného území se chystá stavba několikapatrového parkovacího domu na ploše k tomu určené. A podle § 55 odst. 3: “Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.”

dne 2.4.2012, Jana Konečná za os Pro Kohoutovice

Další články v rubrice Uzavřeno: Garáže versus les za Chopinovou

 1. Jana Konečná, PK napsal:

  Vážená paní, jako občanka Kohoutovic jste požádala členy Zastupitelstva města Brna o zastavení projednávání změny Územního plánu města Brna (ÚPmB,) týkající se plochy rekreačního lesa při ulici Chopinova a Bellova. Znepokojuje Vás, že se v Brně Kohoutovicích bez veřejné diskuse připravuje zásadní změna současného územního plánu, která vede ke zbytečnému kácení významné části vzrostlého lesa.

  V reakci na Vaši žádost o zastavení projednávání změny územního plánu Vám sdělujeme následující:

  Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna zpracoval Záměr pořídit změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) 2011-I- 32. soubor, který byl předložen jako 101. bod programu na zasedání Zastupitelstva města Brna dne 3. 4. 2012. Součástí materiálu byla i změna ÚPmB B2/11-I – MČ BRNO-KOHOUTOVICE, k. ú. Kohoutovice, ul. Chopinova, která měla prověřit možnost změny funkčních ploch pozemků určených pro funkci lesa na plochy pro dopravu – výstavbu garáží z důvodu potřeby řešení dopravy v klidu.

  Sdělujeme Vám, že na základě Vaší žádosti hlasovalo o změně ÚPmB B2/11-I Zastupitelstvo města Brna (ZMB) na svém Z6/014. zasedání dne 3. 4. 2012 samostatně a usnesení k této změně nebylo přijato. To znamená, že ZMB neschválilo záměr pořídit tuto změnu, a proto  proces jejího pořizování nebude zahájen.

  S pozdravem

  Ing. Olga Nováková, v.r.

  vedoucí úseku

  Úsek rozvoje města, MMB

  Odpověď na mail zastupitelům z 2.4. přišla 30.4.2012:

Napsat komentář