Kohoutovice.org
rozcestník pro Kohoutovice

Chcete v Kohoutovicích obecní byt? Body jsou vám k ničemu

kohoutovice_065Podle členky kontrolního výboru kohoutovického zastupitelstva a zároveň zastupitelky Dany Kalčíkové (Zelení a nezávislí), je téměř nemožné zjistit, podle čeho byli vybráni občané, kterým byl byt přidělen například v roce 2015. Radnice již sice začala zveřejňovat pořadí žadatelů o byt, nicméně bytová komise vybírá zájemce bez ohledu na pořadí v seznamu žadatelů, jen podle svého uvážení. Radní při svém konečném rozhodnutí, komu byt dají, nejsou dokonce vázáni ani seznamem žadatelů, ani doporučením komise. Přitom nikdo nemůže být nařčen z postupu proti pravidlům, protože tento postup si kohoutovičtí radní přímo schválili do pravidel pro přidělování bytů v MČ Brno-Kohoutovice.

Pravidla pro dispozice s bytovým fondem: “Bytová komise provede výběr žaďatele ze seznamu, posoudí stávající situace bydlení a doporučí radě ke schválení konkrétního uchazeče. ” “Rada schválí pronájem volného bytu s přihlédnutím k doporučení bytové komise.”

Například ve vedlejší Bystrci je postup takový, že žadatelé o byt jsou zařazeni do jedné ze tří skupin podle toho, zda mají děti, práci a bydliště v Brně. Podle informace vedoucí bystrckého odboru bytového hospodářství Romany Rajdové radnice každý uvolněný byt zveřejní na webu radnice a v Bystrckých novinách a nabídne jedné ze tří skupin, a tito žadatelé se mohou o byt přihlásit. Dostane ho ten, jehož žádost je na radnici nejdéle. Rozhoduje transparentnost a datum na razítku žádosti, prostor pro korupci je nulový.

Podle informace jundrovské starostky Ivany Fajnorové jundrovská radnice při uvolnění bytu osloví prvních několik žadatelů z bodového pořadníku, který každý měsíc aktualizuje. Ze žadatelů, kteří projeví zájem, dostane byt ten s nejvíce body. Pokud je shoda bodů, která zůstane i po dalším přešetření, radnice uspořádá veřejné losování. Korupce nula.

Nový Lískovec to má velmi podobně, při uvolnění bytu konkrétní velikosti radnice osloví žadatele s nejvyšším počtem bodů, a je-li bodová shoda, rozhodne délka podání žádosti. Pořadník se aktualizuje každý měsíc, jak nás informovala vedoucí odboru vnitřních věcí v Novém Lískovci Lenka Mikšíková. Jak je vidět, možnost korupce je opět nulová.

V roce 2015 přidělili kohoutovičtí radní 18 bytů, z toho 7 bytů s dluhem po původním nájemníkovi.

V Kohoutovicích bodové hodnocení nehraje velkou roli. Důležitější než to, že máte velkou rodinu v těžké situaci může pak být třeba to, že jste něčí známý. Jako tomu bylo v případě Zdeňka Balabána, nyní zastupitele za ČSSD, který se do Kohoutovic přistěhoval v roce 2012 a obdržel byt s dluhem, i když nebyl v pořadí žadatelů ani v první padesátce. Starosta Petr Šafařík výběr obhajuje tím, že Balabán byl sice až 56. žadatel, ale nikdo z předchozích 55 žadatelů tento zadlužený byt nechtěl.

Pravda bude ale taková, že těch 55 předchozích žadatelů patrně osloveno nebylo. Podle informace, které nám poskytla radnice podle zákona 106/1999 o svobodném přístupu k informacím, byl například počátkem roku 2016 byt s dluhem 16 tisíc Kč nabídnut pouze dvěma žadatelům, a to z 25. a 29. místa pořadníku. Jiné dva byty, tentokrát bez dluhu, získali žadatelé ze 7. a 26. místa pořadníku.

Způsob výběru žadatelů o byt v Kohoutovicích dává pro případnou korupci obrovský prostor. Možná to je důvod, proč radní nechtějí zveřejňovat zápisy z bytové komise a odmítli schválit do této komise zástupce nejsilnější opoziční strany.

dne 1.3.2016, Jana Konečná

Další články v rubrice Byty - přidělování

Translate »