Kohoutovice.org
rozcestník pro Kohoutovice

Achtelky – námitky ke konceptu územního plánu proti zástavbě

Námitka Občanského sdružení Pro Kohoutovice

(By-4) varianty I a II počítají s rodinnými domy téměř na celé ploše zahrádek, několika bytovými domy, plochami smíšenými obytnými a parkem. Ve variantě III je zástavba menšího rozsahu, varianty II a III navrhují mateřskou školu.

Coby zástupce veřejnosti podalo os Pro Kohoutovice námitku proti masivnímu a neuváženému zastavění Achtelek a odmítáme všechny varianty konceptu ÚP, které počítají s uvedenými plochami jako rozvojovými lokalitami (By-4 ve všech variantách). Odůvodnění viz Juranka – námitky proti bezhlavé zástavbě.

Námitku sepsal Jakub Kořínek, své podpisy připojilo přes 500 občanů.

Námitka ČSOP

Zástupce veřejnosti Václav Izák za Český svaz ochránců přírody požaduje rozsah zastavitelných ploch pro bydlení maximálně dle varianty III, tedy blíže stávající zástavbě a nezabírat horní části strání směrem ke Kohoutovicím, případně umožnit výstavbu v dalších vybraných souvislých částech území, které nejsou dlouhodobě zahrádkářsky využívány. (připomínka ČSOP i k Achtelkám)

dne 5.5.2011, Jakub Kořínek, Jana Konečná za os Pro Kohoutovice

Další články v rubrice Juranka, zahrady

Další články v rubrice Územní plán

Napsat komentář