Kohoutovice.org
zpravodaj k dění v Kohoutovicích

Zastupitel Stanislav Tetur se nevyjadřuje

kohoutovicky_kuryrMoravané se v roce 2014 probojovali do kohoutovického zastupitelstva jako poslední, osmý subjekt s jediným zastupitelem. Po řadě pokusů v předchozích volbách se jim to podařilo pod názvem „Pro Kohoutovice a Moravu“ se 4,77 procenty, které po přepočtu hlasů daly potřebných 5 procent. Po volbách se stali čtvrtou koaliční stranou a zajistili koalici pohodlnou většinu, nemají přitom žádného radního. Byl však obnoven Výbor pro národnostní menšiny, který v Kohoutovicích již kdysi fungoval. Stanislav Tetur se stal zastupitelem ze 4. místa kandidátky, byl tedy úspěšnější než jeho kolegové před ním. Patří k zastupitelům, kteří nevystupují ani na zasedáních zastupitelstva, ani v Kohoutovickém kurýru. Po delším váhání se rozhodl, že nevyužije ani možnosti oslovit své voliče prostřednictvím rozhovoru na Kohoutovice.org.

Ještě pár poznámek: 

- Moravané se pokoušeli dostat do kohoutovického zastupitelstva od roku 1998 již šestkrát, až v roce 2014 se jim to podařilo jako volebnímu subjektu „Pro Kohoutovice a Moravu“.

- Zastupitel Stanislav Tetur uspěl ze 4. místa kandidátní listiny díky 291 preferenčním hlasům, dostal jich totiž o 29 více než lídryně.

- Zastupitel je původním povoláním učitel. Po volbách se stal místopředsedou tělovýchovné komise kohoutovické rady a předsedou výboru zastupitelstva pro národnostní menšiny. 

- Na zasedáních zastupitelstva proběhla řada diskusí o tom, zda je výbor pro národnostní menšiny v Kohoutovicích potřeba. Opozice upozornila, že výbor pouze pořádá besedy s osobnostmi a nedělá práci, pro kterou jsou výbory zřizovány – tedy podklady a podněty pro rozhodování zastupitelstva. Opoziční zastupitelé například navrhli, aby výbor zjistil, kolik příslušníků národnostních menšin v Kohoutovicích žije, co občany těchto menšin v Kohoutovicích trápí a s čím je jim možno pomoci. Koaliční zastupitelé s podporou KSČM zamítli tyto návrhy stejně jako všechny předešlé.

dne 13.6.2016, Jana Konečná

Další články v rubrice Rozhovory, osobnosti

 1. Ben napsal:

  Tak další zastupitel, který nechce komunikovat s voliči – po placeném  místostarostovi Aujezdském. Je to další obsazená mlčící židle.

  Ti kdo jste je volili – vyjadřují vaše názory a zastupují vás? Budete je volit znovu?

  Ben

 2. Robert Keprt napsal:

  Bene, Mgr. Stanislav Tetur komunikovat chtěl. Ale jedna věc je komunikace s veřejností, která by pro každého zastupitele měla být přirozená a samozřejmá. Druhá věc je komunikace s konkrétním médiem nebo konkrétní redaktorkou. A třetí věc je komunikace uvnitř volební strany. Tým Pro Kohoutovice a Moravu vedu já. Když bylo před volbami, Mgr. Jana Konečná oslovila, jak předpokládám, všechny nebo většinu volebních stran v Kohoutovicích. Nás také. Za náš tým jsem odpověděl já. Jenže – při domluvě o článku se mi Mgr. Jana Konečná představila jako „nezávislá novinářka“, přičemž sama byla na kandidátce volební strany Zelení a nezávislí – Sdružení pro Kohoutovice, i když až na předposledním 20. místě. Netvrdím, že vše, co v článku bylo, bylo nekorektní, ale korektní profesionál, který dělá svoji práci na úrovni, předkládá výsledek k autorizaci a nevystříhává z článku části podle toho, jak se mu to hodí. Druhou zkušenost jsem měl na veřejné besedě, kterou před časem pořádala volební strana Zelení a nezávislí – Sdružení pro Kohoutovice dle oznámení v Kohoutovickém kurýru. Protože objektivně jde po ČSSD druhou nejsilnější volební stranu v zastupitelstvu, čekal jsem plný sál. Při mém příchodu nás v sále bylo ale jen šest – tři „zelení“ zastupitelé, „nezávislá“ redaktorka Mgr. Jana Konečná, Ing. Michal Horák a já. Dozvěděl jsem se, že „zelení“ prosazují tři programové body, z nichž dva považuji za velmi moudré a pro Kohoutovice prospěšné – jeden se už po průtazích podařilo prosadit a byl převzat z našeho volebního programu (soutěž o nejkrásnější zahrádku – i když do podmínek soutěže jsme neurčovali my), druhý opakovaně připomínám i na veřejných schůzích jako stěžejní – zpracovat vizi jako především dlouhodobý plán. Plán, který by se průběžně aktualizoval (protože se mění technologie, naše potřeby i Kohoutovice) a řešil fakt, že mimo lesy, které snad stejně jako „zelení“ nechceme bezdůvodně kácet, ale naopak chránit, protože jsou největším pokladem naší městské části, zastavěnost narůstá a osobně mi připadá, že si tu zatím spíše staví, co kdo chce, sice v souladu se zákony, ale že městská část dává všemu volný průběh a někdy při nulové komunikaci nejen s veřejností, ale i s naší volební stranou (jako se stalo v případě pětipatrové stavby, která vyrostla za zády 99 % občanů městské části Brno-Kohoutovice na začátku ulice Antonína Procházky). Mgr. Jana Konečná ale zájem komunikovat se mnou jako zástupcem jiné volební strany měla tak velký, že téměř obratem po mém příchodu odešla ze sálu. Přiznávám se, že se mi ulevilo. Mezi „zelenými“ v Kohoutovicích je celá řada skvělých, pracovitých lidí, kteří se snaží ve svém volném čase pro Kohoutovice prosadit jen to nejlepší. Mezi nimi je např. Mgr. Zbyněk Svoboda, předseda Komise pro informovanost a komunikaci. Mohu to potvrdit osobně, protože jsem řadovým členem této komise. A nemohu si ho ve funkci vynachválit! Rád bych někdy v budoucnu pěl stejné chvály i na závislou redaktorku Mgr. Janu Konečnou, ale zatím mi pro to nedala důvod. Bezprostředně po volbách jsem se nejprve velice divil, že některé jiné volební strany nabídku na článek od Mgr. Jany Konečné odmítly, ale velmi brzy jsem pochopil, proč asi. Tím chci jen vysvětlit, že existuje ještě komunikace uvnitř týmu Pro Kohoutovice a Moravu. A Mgr. Stanislavu Teturovi jsem osobně doporučil, aby žádný rozhovor ani článek Mgr. Janě Konečné neposkytl, protože moje osobní zkušenost byla taková, jaká byla. Pokud tedy Bene chcete Mgr. Stanislavu Teturovi vyčítat, že s Mgr. Janou Konečnou nekomunikuje, vyčítejte to prosím především mně, protože Mgr. Stanislav Tetur rozhovor či článek v dobré vůli poskytnout chtěl, tak jako já před dvěma lety, a byl jsem to já, kdo mu to rozmluvil. Nejde o cenzuru – nic jsem Mgr. Stanislavu Teturovi nezakazoval, rozhodl se sám na základě informací, které jsem mu sdělil. Pokud jde o „zelené“, podotýkám, že na celé planetě je zelené hnutí (i politické) velmi prospěšné, protože tu primárně (jakkoli naivně to vyzní) jde o to, abychom na této planetě my a naši potomci vůbec přežili a v prostředí, které bude pokud možno zdravé a kde nosorožci, tygři a lidoopi nebudou už jen na barevných fotografiích z první poloviny 21. století. Ovšem na půdě Evropské unie část „zelených“ spolupracuje s levicí a druhá část s kulturním proudem, který reprezentuje národy bez vlastního státu a někdy i bez jakékoli územní nebo kulturní autonomie, případně země s regionálním cítěním a národnostní/etnické menšiny. Jedním z takových národů bez vlastního státu jsme i my Moravané, Slovensko nás jako stát uznává a podporuje stejně jako českou menšinu na Slovensku, nedělá rozdíly. Žel, ČR naši existenci uznat odmítá, podobně jako Polská republika odmítá uznat existenci slezského národa. Strana zelených kdysi přes sdružení v Liberálně sociální unii vstoupila do Českomoravské unie středu a práva Moravanů podporovala – včetně obnovení autonomie Moravy. Jenže pak přišla druhá generace „zelených“, reprezentovaná Petrem Uhlem z Prahy, který na hlavičkovém papíře českého úřadu pro ochranu národnostních menšin vyzýval Slovensko k tomu, aby v žádném případě nepřipustilo předtištění moravské národnosti na sčítacích arších ve sčítání lidu společně s českou a jinými národnostmi (bylo mu tehdy vyhověno) a Jakub Patočka, jehož názory na moravanství byly také politováníhodné. V neposlední řadě jsme my, kteří jsme od roku 1990 nikdy nepřevlékli kabáty a vždy kandidovali v Kohoutovicích za moravské volební strany, dostali před lety nabídku od Dr. Jana Kryčera, abychom s jeho i finanční podporou kandidovali za jeho volební subjekt pod podmínkou, že všichni členové moravských stran či hnutí z nich vystoupí a budou kandidovat jako nestraníci. Nabídku jsme odmítli, „zelení“ s RNDr. Klíčem ji přijali a následně po Kohoutovicích roznesli letáky, ve kterých brojili „proti moravskému nacionalismu“. Co bylo, bylo. Nezměníme to. Co můžeme změnit, je zítřek a jednat můžeme jen dnes. Žel, podpora nás národnostních Moravanů, kteří se domáhají v ČR práv, jakých se ve Slovenské republice nikdy domáhat nemuseli (protože až na nepatrné výjimky se k nám Slovenská republika vždy chovala korektně bez jakéhokoli doprošování či manipulace), je ze strany kohoutovických „zelených“ na půdě zastupitelstva nulová. Naděje na lepší vztahy se blýskla ve chvíli, kdy se do zastupitelstva dostala Mgr. Petra Němcová, ale opravdu jen blýskla, protože velmi brzy byla nahrazena současným zastupitelem Mgr. Ing. Petrem Ledvinou. Podotýkám, že v jedné věci je jednání kohoutovických zastupitelů za „zelené“ vůči nám Moravanům korektní – jednají s námi vcelku otevřeně, na postojích k Moravě se nedokážeme shodnout, protože i když všechny i naše přímky se sbíhají kdesi v ideálním bodě, v reálném světě nedokážeme žádné z našich přímek přiblížit do jednoho společného paprsku světla a naděje. Proto si kohoutovických „zelených“ zastupitelů vážím v tomto ohledu mnohem více, než nejmenovaného jiného opozičního zastupitele, který se na ustavujícím zasedání zastupitelstva v roce 2014 nestyděl ohánět údajným dokumentem (dosud nám ho neukázal), ve kterém si vyžádal potvrzení z Prahy, že Moravané žádná práva jako národ nebo jakákoli jiná národnostní/etnická menšina v ČR nemají a že tudíž zřizovat kvůli „jakýmsi“ Moravákům výbor pro národnostní menšiny není vůbec třeba. Z našeho pohledu se tak v Kohoutovicích tento nejmenovaný zastupitel oháněl údajným (snad skutečným) papírem, potvrzujícím, že něco tak „nepodstatného“ jako je svoboda a demokracie v ČR nepotřebujeme. Přepjatý nacionalismus je stejně jako rasismus nebezpečný a zrůdný, ale vedle šovinismu existuje také vztah ke společnosti, který můžeme nazývat různě, patriostismem, vlastenectvím nebo nacionalismem respektujícím ty, kteří se k našemu národu nehlásí. A ukažte mi v EU stát či národ, který se alespoň přes některé nezkorumpované politiky nesnaží hájit svoje zájmy a slaďovat je se zájmy. No, možná takovým národem jsme právě my, když jako Moravané do Evropského parlamentu nedokážeme zvolit moravské zástupce jako Skotové, Baskové, Velšané, Katalánci nebo ruská menšina v Lotyšsku…

 3. Jana Konečná napsal:

  Zdravím pana Keprta. „Pro Kohoutovice a Moravu“ neměli v programu jmenovité hlasování zastupitelů ani videozáznamy ze zastupitelstev, a nic pro tyto věci nedělali, dostali proto trochu menší prostor než ti, kteří za tímto šli. Třeba vás to bude motivovat zapracovat na aktivitě svého zastupitele a zlepšit příští program. 

Napsat komentář