Kohoutovice.org
zpravodaj k dění v Kohoutovicích

Výzva k účasti v referendu o nádraží 7. a 8. října 2016

hlavni nadrazi Vážení spoluobčané, bývalí žáci, rodiče bývalých žáků, přijďte rozhodnout. Pokud jste pro nádraží v centru, přijďte hlasovat, je to nejlepší možnost. Pokud jste proti, zúčastněte se, je důležité, aby každý vyslovil svůj názor.

Otázky referenda:

1) Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti k modernizaci železniční stanice „Brno ­hlavní nádraží“ v dosavadní poloze podél ulice Nádražní?

2) Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti s cílem prosadit, aby se nejlepší řešení modernizace železniční stanice „Brno ­hlavní nádraží“ určilo prostřednictvím soustavy otevřených návrhových soutěží?

Zdroj: nadrazivcentru.cz

Budeme rozhodovat o dvou věcech: o poloze a o způsobu modernizace hlavního nádraží

V referendu odpovídáme na dvě otázky. První se týká polohy modernizace hlavního nádraží, druhá způsobu jeho modernizace.

Odpověď ANO na první otázku znamená, že se nádraží bude muset modernizovat ve stávající poloze v centru města.

Odpověď NE znamená, že vedení města Brna může o poloze rozhodnout dle svého uvážení. Hlasováním NE lze také nejlépe dát najevo i to, že si přejete modernizaci nádraží v odsunuté poloze.

Odpověď ANO na druhou otázku znamená, že nádraží se bude modernizovat otevřenými návrhovými soutěžemi. Jich se budou moci za poctivých, pro všechny rovných a v celém světě platných podmínek účastnit špičkové týmy, a to i zahraniční. Soutěže tohoto typu garantuje komora architektů a jsou nejspolehlivější pojistkou proti korupci a nekvalitním stavbám.

 Odpověď NE znamená, že vedení města bude moci o způsobu modernizace moci rozhodnout samo.

Otázky jsou formulovány šroubovaně – právnicky, protože tak je to nutné, aby byl výsledek pro městské orgány závazný a právně vymahatelný. Jejich smysl je ale jasný.

 Já sám jsem se rozhodl na obě otázky odpovědět ANO.

K referendu zve RNDr. Miroslav Klíč, bývalý učitel ZŠ Pavlovská 16.


Pozn. redakce: Referendum probíhá zároveň s krajskými volbami. Hlasuje se ve stejné budově, ale v odlišné místnosti, mělo by to být jasně označené. Hlasovací lístky si vyzvednete až přímo v místnosti.

Více k variantám odsunu nádraží: http://www.brno.cz/…-urbanisticke-studie/

  • varianta „Řeka“ – chcete přemístit nádraží, hlasujete v první otázce „NE“
  • varianta „Petrov“ – chcete nádraží ponechat v centru, hlasujete v první otázce „ANO“

dne 2.10.2016, Miroslav Klíč, bývalý učitel a ředitel ZŠ Pavlovská

Další články v rubrice Volby a Kohoutovice

  1. Dalimil Ospalý napsal:

    Směl bych se připojit také s jednou výzvou ? Zakroužkujte číslo 09 na kandidátce TOP 09. Jedná se o kohoutovického kandidáta Ondřeje Kaniu, reformátora středního školství a majitele úspěšné vzdělávací společnosti.

    K referendu bych doporučoval naopak nechodit. 

  2. Jana Konečná napsal:

    Taky se připojím, s upozorněním na dobrou práci Zelených. Od ledna budou mít brňané o třetinu levnější celoroční šalinkartu viz Rovnost: Bez dluhu za odpad o třetinu méně. Levnější šalinkartu koupí lidé přes internet (http://brnensky.denik.cz ) 

Napsat komentář