Kohoutovice.org
zpravodaj k dění v Kohoutovicích

Výbory zastupitelstva MČ Brno-Kohoutovice

Výbory jsou iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva, předkládají mu svá stanoviska a návrhy. Podle zákona musí být minimálně dva, finanční a kontrolní. Finanční výbor kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a dále plní úkoly podle pověření zastupitelstvem. Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady, dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem, a plní další kontrolní úkoly podle pověření zastupitelstvem. (Výbor pro národnostní menšiny se zřídí na žádost příslušného spolku, pokud má obec přes 10 % občanů s jinou národností než českou.) Zdroj: Zákon o obcích

„Rozhledna“ Grand prix a magistrátní kontrola. Bude zasedání zastupitelstva.

20.2.2019 | Jana Konečná | Žádný komentář

Ve středu 27. února 2019 v pět hodin začne zasedání zastupitelstva, během kterého může přijít i odejít jako divák i každý zájemce - občan. Dotaz nebo připomínku může občan podat jen hned po zahájení, na to je tedy třeba přijít přesně. Dále se občan může hlásit o slovo jen k právě projednávaným bodům.