Kohoutovice.org
zpravodaj k dění v Kohoutovicích

Ven z cenzury Kurýra aneb návrh zastupitele Jiřího Spousty

kohoutovicky_kuryrZastupitelstvo, které se sejde ve středu 22. 6. v 17 hodin na radnici, bude jako 9. bod programu řešit situaci kolem článků od zastupitelů pro Kohoutovický kurýr. (Připomínám, že hned po zahájení zasedání mají prostor občané na své dotazy). V minulých měsících radní zadrželi několik článků od opoziční zastupitelky. Byly podané včas, podle zákona měly být uveřejněny a zastupitelka ve snaze o zveřejnění dospěla až k soudní žalobě. Na druhé straně vyšel článek zastupitele - radního, i když byl dodaný až po uzávěrce. Situace několikrát řešili zastupitelé, v dubnu třeba schválili návrh místostarosty Petra Hrušky na možnost úprav článků bez následné autorizace. Koaliční zastupitel Jiří Spousta tehdy odmítl hlasovat s koalicí a následně vypracoval návrh, který může dát situaci do shody se zákonem. Navrhl, aby příspěvky zastupitelů (maximálně 350 slov) nepodléhaly schvalování a byly bez úprav uveřejňovány. Celý návrh přetiskujeme:

NÁVRH ZÁSAD PRO VYDÁVÁNÍ ZPRAVODAJE

KOHOUTOVICKÝ KURÝR

Zpracoval a předkládá Prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D.

Vzhledem k situaci, kdy současné znění zásad pro vydávání Kohoutovického kurýra staví redakční radu před rozhodnutí, zda otisknout či neotisknout článek některého ze zastupitelů a zastupitelek, což jim již zaručuje tiskový zákon, považuji za vhodné upravit znění těchto pravidel. Mnou navržená změna vychází z tiskového zákona (zákon č. 46/2000 Sb. ze dne 22. února 2000 v platném znění), a je koncipován tak, aby o uveřejnění či neuveřejnění článků jednotlivých zastupitelů nerozhodovala Redakční rada, ale aby jej přímo zaručovaly „Zásady pro vydávání zpravodaje městské části Brno-Kohoutovice Kohoutovický kurýr“. Současně stanovuje závazný rozsah, který musí každý jednotlivý zastupitel dodržet. Navržená změna též počítá s případnou reakcí na tyto články zastupitelů, které se mohou týkat některých veřejných osob, či procesů, které by bylo vhodné a správné doplnit, či opravit. Pro tyto reakce je též přesně stanoven maximální rozsah.

Navržená úprava doplňuje do Oddílu 4 (Příprava vydání), Článku 1 (Shromažďování příspěvků) body 4 a 5:

4. Příspěvky zastupitelů městské části nepodléhají schvalování RR (redakční radou), ani jiným úpravám šéfredaktora. Jejich rozsah je maximálně 350 slov.

5.  Na články zastupitelů městské části je možné reagovat do tří dnů po uzávěrce KK (Kohoutovického kurýra) v maximálním rozsahu 150 slov.

Zdroj:  návrh zastupitele Jiřího Spousty – byl zvolený za A co Brno!, nedávno z této strany vystoupil, v kohoutovické koalici zůstal.

Současná koalice ČSSD, KDU-ČSL, A co Brno! a Pro Kohoutovice a Moravu udělala od voleb v roce 2014 veliký kus práce v otevřenosti radnice. Na oficiálním webu jsou zveřejňovány videozáznamy ze zasedání zastupitelstev a také materiály ze schůzí rady. K posledním návrhům změn územního plánu se radní vyjádřili až po projednání s občany a ve shodě s nimi. Zásluhy za tyto kroky patří kromě starosty Petra Šafaříka (ČSSD) hlavně místostarostovi Karlu Aujeskému (A co Brno!), který má tyto oblasti na starosti.

Pochvala zatím nemůže být udělena míistostarostovi Petru Hruškovi (KDU-ČSL), který má na starosti Kohoutovický kurýr. Články opoziční zastupitelky jsou zveřejňovány s několikaměsíčním zpožděním nebo vůbec, kvůli jednomu z nich je podaná žaloba na uveřejnění. Přejme si, ať se i tady vítr obrátí a překážky opozičním zastupitelům ustanou.Zasedání je ze zákona veřejné, přijít i odejít může kdokoliv kdykoliv.

dne 20.6.2016, Jana Konečná

Další články v rubrice Kohoutovický kurýr - stále cenzura?

Další články v rubrice Otevřenost radnice

Další články v rubrice Schůze rady a zasedání zastupitelstva

  1. Helena Sedláčková napsal:

    Návrh na změnu Zásad pro vydávání Kohoutovického kurýra, který podal zastupitel Jiří Spousta, neprošel. Někteří byli proti, někteří byli pro, ale nejvíce zastupitelů se zdrželo hlasování.

Napsat komentář