Kohoutovice.org
zpravodaj k dění v Kohoutovicích

Schůze rady 14. 8. 2013 – MOP, zakázka, rozpočtový výhled

radniceZápis schůze rady ze srpna 2013 je na internetu stále bez příloh. Radní se chystají něco udělat ve věci nedostatečného vymáhání dluhů z nájmů firmou MOP Brno, s.r.o. Také připravili materiály, které by měly ovlivnit rozdělování peněz na dlouhá léta dopředu.


MOP, dluhy na nájemném

Po nespokojenosti části rady s informací firmy MOP Brno s.r.o. o vymáhání dluhů z nájemného v obecních bytech se rada rozhodla nachystat jednání na toto téma.

Peníze

Rada navrhne kohoutovickému zastupitelstvu, aby na svém zasedání (září 2013) schválila Rozpočtový výhled na léta 2014 až 2019 a Zásady k poskytování dotací. (Tyto materiály by tedy měly být přístupny na webu v plném znění před zasedáním.) Dá se čekat, že při současném složení zastupitelstva oba materiály budou jednoznačně schváleny.

Zakázka

Z oslovených firem vybrala rada pro svoji zakázku firmu Výtahy Brno s.r.o.

dne 3.9.2013, Jana Konečná

Další články v rubrice Dotace, rozpočet

Další články v rubrice MOP - správce obecních bytů v Kohoutovicích

Další články v rubrice Schůze rady a zasedání zastupitelstva

Další články v rubrice Veřejné zakázky

Napsat komentář