Kohoutovice.org
zpravodaj k dění v Kohoutovicích

Dotace a výdaje z rozpočtu MČ Kohoutovice

K dotacím a rozpočtu

Rok 2015

V březnu/2015 schválili zastupitelé dotace: sportovní organizace dostanou celkem 206 tisíc Kč, nejvíce TJ Tatran Kohoutovice, 105 tisíc Kč, SK MANTILA, celkem 55 tisíc Kč, FreeSki Academi Brno o.s., 25 tisíc Kč. Mládežnické organizace dostanou celkem 82 tisíc Kč, nejvíce pionýrská skupina Slunovrat-Stopaři, 21 tisíc Kč. Sociální služby a kultura obdrží celkem 45 tisíc Kč, nejvíce Sdružení Veleta, o.s., 20 tisíc Kč

Rok 2014

Rozpočet (částky se během roku 2014 dále měnily):

Dotace za část volebního období 2010 – 2014 od 2010 do 11/2013:

459 tisíc Kč TJ Tatran Kohoutovice – především fotbalisté a cyklisté (rok 2014 členů: 182 dětí a 234 dospělých, účastníků z Kohoutovic 160 a 300.

192 tisíc Kč ASPV Merhautova 46 – moderní gymnastky (59 dětí a 21 dospělých, z toho 27 a 14 z Kohoutovic)

160 tisíc Kč SKMG Mantila – moderní gymnastky (88 dětí a 15 dospělých, z toho 56 a 6 z Kohoutovic)

70 tisíc Kč 72. skautský a 26. junácký oddíl (90 dětí a 32 dospělých, z toho 51 a 18 z Kohoutovic)

60 tisíc Kč Společenství křesťanské mládeže (49 dětí a 13 dospělých, z toho 47 a 13 z Kohoutovic)

48 tisíc Kč smíšená pionýrská skupina Slunovrat (103 dětí a 50 dospělých, z toho 38 a 9 z Kohoutovic)

36 tisíc Kč knihovna (506 dětí a 1005 dospělých)

29 tisíc Kč Otevřený klub mládeže v Legatu (30 dětí)

(Zdroj: Kohoutovický kurýr, zápisy schůzí rady a zasedání zastupitelstva)

Rok 2013:

Rozpočet 2013

Částky rozpočtu se během roku 2013 dále měnily, závěrečný účet není na webu radnice zveřejněn.

Rok 2012:

Výdaje rozpočtu na rok 2013 (částky se během roku 2013 dále měnily rozpočtovými opatřeními):

56 milionů celkem (viz Kohoutovický kurýr 1/2012)

 • 13,9 mil úřad MČ kromě provozu budovy
 • 3,3 mil rada a zastupitelé
 • 1,6 mil regenerace sídliště
 • 1,4 mil provoz budovy radnice
 • 0,7 mil provoz a rekonstrukce hřišť
 • 485 tis dotace na sportovní a volnočasové aktivity
 • 330 tis Kohoutovický kurýr
 • 285 tis vítání občánků a další kulturní akce
 • 90 tis na vybudování Senior-parku (původní návrh 300 tis)
 • 75 tis kluby seniorů
 • 45 tis dotace neziskovým organizacím
 • 0 Kč výstavba přirozeného centra Kohoutovic
 • 11,4 mil splátky úvěrů, úroků (z bytového hospodářství), 9,9 školy, 5,5 mil vozovky, chodníky, 3,3 mil veřejná zeleň, 2,4 mil dofinancování rekonstrukce Legata, 0,5 mil provoz budovy Legáta a knihovny

Rok 2011:

Výdaje v rozpočtu na rok 2011 52 milionů celkem (částky se během roku 2011 dále měnily rozpočtovými opatřeními):

 • 13,5 mil úřad MČ kromě provozu budovy
 • 11,1 mil splátky úvěrů, úroků (z bytového hospodářství), 9,6 školy, 5,2 mil vozovky, chodníky, 3 mil veřejná zeleň
 • 3,2 mil rada a zastupitelé
 • 1,4 mil regenerace sídliště
 • 0,9 mil provoz budovy radnice
 • 0,5 mil provoz budovy Legáta a knihovny
 • 0,5 mil dokumentace pro investiční záměry
 • 0,4 mil provoz a rekonstrukce hřišť
 • 400 tis Kohoutovický kurýr
 • 237 tis vítání občánků a další kulturní akce
 • 235 tis dotace na sportovní a volnočasové aktivity
 • 120 tis dotace neziskovým organizacím
 • 110 tis výstavba přirozeného centra Kohoutovic
 • 75 tis kluby seniorů
 • Více viz Rozpočet 2011