Kohoutovice.org
zpravodaj k dění v Kohoutovicích

Radní Václav Božek nechce kritiku

Václav Božek Václav Božek, radní za ČSSD, byl dosud také krajským zastupitelem a náměstkem hejtmana Michala Haška. Po prohraných krajských volbách hovoří o svém dalším působení v politice kohoutovické. Stojí o zlepšení koaličně opozičních vztahů, ale nelíbí se mu "nekompetentní kritika". Na politický odpočinek se nechystá, ale na místo kohoutovického starosty nepomýšlí. Politik poslal odpovědi písemně a doplňující otázky nepřipustil.

V kohoutovické politice jste ostřílený matador, zastupitelem jste od roku 1994. Můžete udělat malé ohlédnutí za všemi těmi roky? Co se vám povedlo a co ne?

Udělat skutečně „malé“ ohlédnutí za 20 roky mého fungování v kohoutovické samosprávě je obtížně, pokud vůbec, splnitelné zadání. Mluvím o 20 (nikoliv 16 rocích) protože počítám i čtyřleté období prvního zvoleného kohoutovického zastupitelstva 1990 – 1994, kdy jsem sice nebyl zastupitelem, ale jako občan a obyvatel Kohoutovic jsem pracoval v jeho kontrolní komisi (výbory zastupitelstva byly uzákoněny až později). Možná právě na toto a následující bezmála dvě „opozičních období“ vzpomínám nejraději, protože to byla doba tvoření a nastavování funkčního systému kohoutovické samosprávy, který v té době nepochybně patřil k nejlepším v Brně. Vytvářela se pravidla jednání, budovaly se konstruktivní koaličně-opoziční vztahy atp.

Vloni jste se stal členem kohoutovické rady. Jaké jsou vaše nynější cíle tady, čeho chcete například dosáhnout ještě v následujících dvou letech do konce volebního období?

Pokud jde o moje následující působení v kohoutovické samosprávě, nemohu mít jiný cíl, než se podílet na naplňování záměrů představených ve volebních programech a prohlášeních. Z nich zbývá zejména dokončit výměnu bytových jader, rekonstruovat stávající a doplnit chybějící výtahy, zahájit stavbu multifunkčního objektu včetně radnice, pokračovat v obnově a zkvalitňování zeleně a dětských hřišť. Samozřejmostí je řešení každodenních problémů obyvatel Kohoutovic jako je bezpečnost, doprava nebo parkování.

Myslíte si, že se občané mají hlavně spoléhat na své politiky, kterým dali ve volbách hlas? Nebo se mají zapojovat a bedlivě sledovat, co politici dělají, i v těch čtyřech letech mezi volbami?

Jak už jsem řekl, i já jsem se začal angažovat v komunální politice právě jako aktivní občan. Kladl bych důraz na slovo „aktivní“ ve smyslu předkládání návrhů řešení problémů, návrhů vycházejících ze znalosti věci. Rozhodně nejsem příznivcem nekompetentní kritiky často se opírající o pouhé domněnky, fámy nebo i cílené pomluvy. A už vůbec nesnáším „zapojování se“ s cílem vlastního zviditelnění se a surfování na populistických vlnách.

A neměla by tedy radnice dávat občanům víc informací? A neměla by je taky zvát ku pomoci před investičními akcemi, ještě před zadáváním veřejných zakázek? Třeba by úprava prostranství před Lipskem vypadala lépe, třeba by nové chodníky dnes neměly kočičí hlavy, třeba by některé z nově upravených hřišť měly jinou podobu, třeba by kachličky v kuchyni a koupelně regenerovaných bytů byly pěknější, třeba by nové výtahy nebyly tak poruchové, třeba by dostavba zeleně za milion korun, která co nevidět začne, vypadala jinak. Nemůže radnice předložit občanům tři varianty chystané úpravy prostranství před poliklinikou Voříškova, aby lidi vybrali a nebyli pak zklamaní jako u Lipska? Proč třeba rada rozhodla, že se bytová jádra dělají ze sádrokartonu a ne zděná jako v Novém Lískovci?

(Bez odpovědi.)

Řada našich čtenářů pochybuje o tom, zda Kohoutovice potřebují novou radnici se společenským sálem. Je pro vás důležité tuto stavbu pod poštou realizovat, nebo alespoň realizaci nastartovat?

Pokud jsou to lidé mající konkrétní důvody k takovým pochybnostem, potom je potřeba o těchto důvodech diskutovat a snažit se navzájem přesvědčit. Nicméně, tato stavba byla jedním z našich předvolebních záměrů, se kterými naši voliči ve volbách vyslovili souhlas. Nevím o ničem, co by v mezidobí mělo tento záměr znevěrohodnit. Záměr vznikl z konkrétních potřeb Kohoutovic – mít radnici, která bude bezbariérová a přívětivá k návštěvníkům nejen svými pracovníky ale i prostředím a také mít prostor, kam budou lidé chodit za zábavou i poučením, kde se budou setkávat a diskutovat. Nepodceňoval bych ani efekt urbanistický – Kohoutovice mohou získat, po aquaparku další, architektonicky zajímavý objekt.

Co ještě byste v Kohoutovicích rád zlepšil? Ať už jde o úroveň politické práce, komunikace s lidmi, nebo konkrétní „díla“.

V jednání a práci zastupitelstva bych stál o nápravu mnou už zmiňovaných koaličně-opozičních ale i obecně mezilidských vztahů. V komunikaci s občany především o věcnost a slušnost.

Díky většímu nasazení zastupitelů v posledních dvou letech je napravována práce rady tam, kde se jí to příliš nepovedlo. Občané se také dostanou i k informacím, které rada nepokládá za důležité občanům sdělovat, ale pro řadu lidí mohou mít přece jen význam. Například se zabránilo přidělení zadluženého bytu, když rada před hlasováním na zastupitelstvu nedokázala odpovědět, z jakých důvodů byla uchazečka vybraná a radou schválená. Zastupitelé se také ptají radních, proč rada o některých věcech rozhodla jak rozhodla, viz třeba ta sádrokartonová jádra. Vadí vám práce zastupitelů?

(Bez odpovědi.)

Dlouhá léta jste věnoval hlavně krajské politice. Od roku 2000 jste byl krajským zastupitelem za ČSSD, poslední čtyři roky náměstkem hejtmana, až letošními krajskými volbami jste o mandát zastupitele přišel. Jak hodnotíte těch uplynulých 16 let?

Jsem hrdý na to, že jsem se mohl podílet na budování nejlépe fungujícího, dynamicky se rozvíjejícího a nejkrásnějšího kraje v České republice.

Končíte pravděpodobně i coby náměstek hejtmana Michala Haška. Už víte, co budete dělat?

Určitě bych nerad v pouhých 67 letech skončil na odpočinku. Budu se snažit dál uplatňovat svoje znalosti a zkušenosti.

Budete se chtít ještě více zapojit i v rámci Kohoutovic? Nepomýšlíte třeba na funkci starosty?

Svoje politické angažování v Kohoutovicích ve funkci předsedy místní organizace ČSSD – jedné z nejkvalitnějších v městě Brně, a člena rady městské části považuji za přiměřené. Kohoutovice svého starostu – jednoho z nejkvalitnějších v městě Brně, mají a jsem si jist, že jím zůstane i v dalším volebním období.

Krajské volby nedopadly dobře pro celou ČSSD. Nebudou mít Kohoutovice zhoršený přístup k financím, neohrozí to záměr kohoutovického vedení vyměnit všechna jádra obecních bytů a výtahy obecních domů do dvou let?

Nevidím žádný důvod k takovému katastrofickému scénáři.

Co dalšího byste čtenářům Kohoutovice.org ještě rád sdělil?

Všechny je pozdravuji a přeji nám všem, aby Kohoutovice vždy byly místem, kde je radost žít.

Děkuji vám za rozhovor.

dne 14.10.2016, Jana Konečná

Další články v rubrice Rozhovory, osobnosti

Další články v rubrice Schůze rady a zasedání zastupitelstva

  1. Zdeněk napsal:

    Dobrý den, 

    jenom bych, s dovolením, fakticky upravil skutečnosti v rozhovoru (resp. v otázkách číslo 6 a 7), aby odpovídaly skutečnosti:  Mgr. Božek byl osm let uvolněným členem krajského zastupitelstva (předsedou kontrolního výboru), poté šest let náměstkem hejtmana a poté dva roky radním JMK.

  2. Jana Konečná napsal:

    Děkuji, dolaďoval mi to sám radní Božek, ale asi mu to ještě uteklo.

     

Napsat komentář