Kohoutovice.org
zpravodaj k dění v Kohoutovicích

Ze zápisu rady 20. 11. 2013 – kronika, úřední deska, Kurýr, školství a nepečovatelství v Juventusu

radnice-podzim-04Po další schůzi rady jsem pokračovala v detektivní práci. Z nicneříkajících holozáznamů zápisu schůze typu "starosta podal informaci" jsem díky žádostem podle zákona o svobodném přístupu k informacím získala bližší představu, o čem radní na schůzi jednali. Tato schůze měla mnoho bodů, dnes k těm spíše "kulturním".

Jmenování členů školských rad

K tomuto bodu podal Hruška (KDU-ČSL) protinávrh, bohužel není uvedeno jaký a zda se o něm hlasovalo. Schválen tak byl původní návrh koalice a do školských rad usednou:

Martin Mikš, Jiří Zorník a Dalimil Ospalý do školské rady při ZŠ Pavlovká

Petr Šafařík, Jiří Zorník a Petra Hruška do školské rady při ZŠ Chalabalova

Kronika Kohoutovic

Žádost občana o veřejné vystavení kroniky Kohoutovic na zasedání zastupitelstva (R1340) si rada netroufla vyřešit sama a předala ji právníkovi. Po jeho analýze vznikla odpověď, odkazující občana na středeční termíny jednání redakční rady Kohoutovického kurýra.

Velkým pozitivem této žádosti občana je to, že radnice v závěru odpovědi zveřejnila odkaz na radničním webu, kde je plné znění kroniky Kohoutovic. Tento odkaz je totiž na webu radnice prakticky nedohledatelný.

Nová koncepce kohoutovického školství

Koncepce školství v kohoutovicích, vypracovaná v roce 2008, měla platnost do roku 2012. Rada nyní připravuje novou koncepci školství (materiál R 1324), její návrh má za úkol dopracovat místostarosta Jiří Zorník..

Pečovatelská služba v „Juventusu“ být nemusí

Kohoutovická rada požádala radu města Brna o svolení, aby nemusela nebytové prostory pro účely pečovatelské služby v „Juventusu“ pronajímat pečovatelské službě. Starosta Šafařík pak informoval ostatní radní, že Rada města Brna tuto žádost kohoutovickým schválila. (Materiál R1357)

Předpis pro vedení úřední desky stažen

Po obsáhlé diskuzi stáhla rada z programu interní předpis na postup pro vedení úřední desky a informačních tabulí kohoutovické radnice (Materiál R 1326).

Změna zásad vydávání KK stažena

Po obsáhlé diskusi byla z programu stažena Změna Zásad pro vydávání Kohoutovického kurýra (Materiál R 1341). Mělo se jednat o to, aby šéfredaktor předkládal redakční radě všechny řádně a včas došlé příspěvky a autory příspěvků, které nemohly být z kapacitních či jiných důvodů zařazeny informoval o důvodech nezařazení.

Pozemky, herny a byty

K pozemkům a dalším tématům se věnuje druhá část článku ke schůzi kohoutovické rady 20. 11. 2013 viz Rada 20. 11. – pozemky soukromníků, pozemky v OKU, herny, byty.

dne 13.12.2013, Jana Konečná

Další články v rubrice Juventus, nyní startovací a sociální byty

Další články v rubrice Kohoutovický kurýr - stále cenzura?

Další články v rubrice Otevřenost radnice

Další články v rubrice Schůze rady a zasedání zastupitelstva

 1. Ke kronice napsal:

  Nevídáno! Když někdo chce, aby se kronika Kohoutovic vystavila občanům k veřejnému nahlédnutí, nejlépe třeba na jednání zastupitelstva, tak radní se jdou zeptat právníka. Nejlépe externího a za honorář :-) Copak se tam asi píše tajného? Nebo že by se za to dílo, které sami schválili, styděli? Chcete-li vidět, co pořídili za 36 000 Kč na 45 stránkách (!!!), mrkněte na:

  http://www.kohoutovice.cz/file/4215

 2. M napsal:

  „Po obsáhlé diskusi byla z programu stažena Změna Zásad pro vydávání Kohoutovického kurýra (Materiál R 1341). Mělo se jednat o to, aby šéfredaktor předkládal redakční radě všechny řádně a včas došlé příspěvky a autory příspěvků, které nemohly být z kapacitních či jiných důvodů zařazeny informoval o důvodech nezařazení.“

  Proč, probůh, kvůli profesnímu selhání navrhují úpravu stanov?!
  Stačí si zavolat redaktorku na koberec, říct jí, že náplní její práce je i komunikace s přispěvateli, a to pokud možno slušná, věcná a nepodrážděná, protože jinak to vrhá špatné světlo na celou radnici. A hotovo.
  Takto se nejspíš hodiny vymýšlí, navrhuje, diskutuje, hlasuje o něčem, co by mělo být samozřejmé.

Napsat komentář