Kohoutovice.org
zpravodaj k dění v Kohoutovicích

Podchod „dálnice“, gril, tančírna, možná i rozhledna

rozhledna-holednaNa podzim budeme hlasovat o dalších projektech, aby dosáhly na financování z brněnského participativního rozpočtu. Předtím se podíváme, jak si vedou úspěšné projekty z ročníku předešlého. Čtyři z nich jsou velmi blízko Kohoutovic.


Podchod staré dálnice

Propojení Žebětína i horní části Bystrce s Kohoutovicemi pro pěší a cyklisty – projekt má za sebou 60% realizace, poslední údaj je z června: Práce na získání potřebných povolení dotčených orgánů. Propojení Žebětína, Bystrce a Kohoutovic pro pěší a cyklisty

Rozhledna Holedná

Rozhledna na kopci Holedná patřila k těm projektům, jejichž podpora byla nejvyšší. Její realizace je zatím v počátcích, v 20 procentech.  „Z důvodu nutnosti překročení plánované výšky rozhledny, by náklady přesáhly limit 2 miliony Kč. Jelikož se jednalo o návrh velmi oblíbený veřejností, rozhodlo se vedení města zrealizovat projekt jako samostatnou investiční akci nad rámec participativního rozpočtu.“ Poslední údaj z července udává, že probíhá příprava výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace. Rozhledna Holedná

Gril v Novém Lískovci

Projekt je v 65% své realizace, poslední údaj ze srpna udívá, že se připravuje výběrové řízení na zhotovitele. Gril v Novém Lískovci

Tančírna u Antroposu

Tento projekt, ač to ze začátku nevypadalo, nakonec také bude realizován blízko nás, a to v parku Antropos. Jeho realizace je v 55 procentech, poslední údaj ze srpna říká, že bylo zřízeno odběrné místo elektřiny pro altánek. Altánek – tančírna v parku Antropos

Všechny podpořené projekty najdeme na Realizace Dáme na vás.

dne 23.9.2018, Jana Konečná, redaktorka Kohoutovice.org (Zelení a nezávislí)

Další články v rubrice Co se staví, stavělo, má stavět a mělo stavět

Další články v rubrice Dáme na vás

Další články v rubrice Dotace, rozpočet

Další články v rubrice Vysílač Hobrtenky

Napsat komentář