Kohoutovice.org
zpravodaj k dění v Kohoutovicích

Petice proti zástavbě louky za poštou odevzdána

Louka za poštou

3. dubna 2013 byla na podatelnu radnice MČ Brno - Kohoutovice odevzdána petice proti zástavbě louky za poštou (pod Stamicovou) a žádost o vyjádření k uvedeným požadavkům. Petici podepsalo 682 občanů, kteří nejsou spokojeni s možností zástavby této louky a požadují proto změnu její funkce v územním plánu na „městská zeleň“.

Přikládám text průvodního dopisu petice – „Žádost o vyjádření k petici proti zástavbě pozemku p. č. 2249/8 v k. ú. Kohoutovice“. Děkuji všem signatářům petice a zejména těm, kteří se aktivně zapojili do sběru podpisů.

Zbyněk Svoboda


Dopis pro zastupitelstvo MČ Brno-Kohoutovice a úřad MČ Brno-Kohoutovice

 

Věc: Žádost o vyjádření k petici proti zástavbě pozemku p. č. 2249/8 v k. ú. Kohoutovice

 

     Radnice městské části Brno-Kohoutovice na podzim roku 2012 zveřejnila záměr výstavby polyfunkčního sportovního centra soukromým investorem na ulici Stamicova na pozemku p. č. 2249/8 v k. ú. Kohoutovice (louka za poštou). V současné době investor od záměru výstavby polyfunkčního sportovního centra odstoupil údajně z ekonomických důvodů. To však neznamená, že v budoucnu se k záměru nebude chtít vrátit nebo o tuto lokalitu neprojeví zájem jiný investor.

 

     Řada občanů Kohoutovic a ostatních, kteří jsou pod peticí podepsaní, nejsou spokojeni s možností  zástavby zmíněného pozemku, a to jakýmkoliv objektem. Rovněž nejsou spokojeni se současnou funkcí pozemku (zvláštní plochy pro rekreaci) v územním plánu a požadují její změnu.

 

     V příloze Vám předávám petici proti zástavbě výše uvedeného pozemku. Petice obsahuje 37 podpisových archů s 682 (slovy šestistyosmdesátidvěma) podpisy nespokojených občanů (z toho 604 občanů s bydlištěm v Kohoutovicích, 78 občanů zde nebydlících, ale majících vztah ke Kohoutovicím). Na přiložených petičních arších jsou v jejich pravé části jednotlivé podpisy vzestupně očíslovány. Do celkového uvedeného počtu nejsou započítány duplicitní, neúplné, nečitelné či špatně vyplněné záznamy a jsou zde přeškrtnuty. Každý arch má v pravém horním rohu uvedené své pořadové číslo.

 

Na základě přiložené petice žádáme:

1. zastavení případných budoucích záměrů pronájmu nebo prodeje výše uvedeného pozemku

2. ponechání tohoto pozemku v současném, tj. nezastavěném, stavu

3. změnit funkci tohoto pozemku v územním plánu na „městská zeleň“, resp. ponechat v jednotlivých variantách konceptu nového územního plánu města Brna navrhované využití – „Park Libušina třída“ (kód stavby Pv-233/m).

 

     Věřím, že naše požadavky budou řádně projednány a brány v potaz. Za všechny podepsané Vás dále žádám o písemné vyjádření k jednotlivým požadavkům petice, a to buď v odpovědi na tuto žádost nebo v Kohoutovickém kurýru. Občané budou očekávat stanovisko Zastupitelstva MČ Brno-Kohoutovice k požadavkům petice, kterou podepsali.  Rovněž doufám, že radnice bude příště občany informovat o věcech, které se jich přímo týkají a nebude o nich jednat bez jejich vědomí (např. jako při pokusu o změnu územního plánu při ulici Chopinova nebo jako při schválení prvního projektu výstavby polyfunkčního sportovního centra v roce 2010).

 

S pozdravem za petiční výbor

    Mgr. Zbyněk Svoboda

 

Příloha 37 listů petice

dne 4.4.2013, Zbyněk Svoboda

Další články v rubrice Hotel a garáže na louce

  1. Marie Sotolářová napsal:

    Díky Zbyňku, opět došlo na slova mé maminky, která vždy říkávala: „Když se ruka k ruce vine, tak se dílo podaří!! :-)

Napsat komentář