Kohoutovice.org
zpravodaj k dění v Kohoutovicích

Odpověď primátora na petici proti zástavbě louky za poštou

dopis_225x150Na podatelnu Magistrátu města Brna byla 18. dubna 2013 odevzdána petice se 726 podpisy zejména kohoutovických občanů, kteří nejsou spokojení s možností zástavby louky za poštou. Na požadavky petice adresované Zastupitelstvu města Brna odpověděl primátor Roman Onderka. Uvádím celý přepis textu odpovědi.

 

 

Odpověd na podanou petici:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
          PRIMÁTOR
  Bc. Roman Onderka, MBA

V Brně dne 14. května 2013

Vážený pane,

     statutární město Brno obdrželo petici proti zástavbě pozemku p. č. 2249/8 v k. ú. Kohoutovice.

Požadujete:

1. zastavení záměru pronájmu a následného prodeje pozemku p. č. 2249/8 v k. ú. Kohoutovice;
2. ponechání tohoto pozemku v současném, tj. nezastavěném stavu;
3. změnit funkci tohoto pozemku v územním plánu na „městská zeleň“ (park, mětská zeleň nebo ostatní městská zeleň).

     K bodu 1 a k bodu 2 petice sděluji, že v orgánech statutárního města Brna bylo jednáno o pronájmu pozemku p. č. 2249/8 v k. ú. Kohoutovice a o budoucím prodeji části tohoto pozemku o výměře 1700 m2 s tím, že na tomto pozemku bude vybudováno sportovně relaxační centrum s ubytovací kapacitou. K uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucím prodeji, která byla schválena orgány statutárního města Brna v roce 2011 nedošlo, a to z důvodu na straně zájemce o dispozici. Předmětná usnesení Rady a Zastupitelstva města Brna byla následně zrušena. V současné době není o dispozici s předmětným pozemkem jednáno.

     Pro úplnost v této věci dodávám, že pokud by v budoucnu byl orgány města Brna projednáván návrh dispozice s předmětným pozemkem, byly by orgány města Brna o Vašich požadavcích, formulovaných v předmětné petici, podrobně informovány.

     Pokud se jedná o bod 3 petice - změnit funkci pozemku p. č. 2249/8 v k. ú. Kohoutovice na „městskou zeleň“, chápeme tento Váš požadavek jako žádost o změnu Územního plánu města Brna (ÚPmB), kterou Odbor územního plánování a rozvoje MMB zařadí do souboru změn a předloží k projednání orgánům města. Funkční využití předmětné lokality v novém Územním plánu města Brna bude řešeno na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Brna o dalším postupu pořizování územního plánu.

 

     S pozdravem

                                                                 Roman Onderka

— konec dopisu

 

Chci jen upozornit, že ani nyní, kdy je oficiálně požádáno o změnu funkce uvedeného pozemku, není vyhráno. Změna nemusí projít nebo může být dodatečně vyhověno jinému návrhu. Nezbývá než dění kolem tohoto pozemku sledovat, abychom se nedivili jaká překvapení nám někteří naši zastupitelé opět nachystají. Zatím také není jasný postoj kohoutovické radnice k budoucímu využití tohoto pozemku. Kohoutovičtí zastupitelé budou projednávat požadavky petice na příštím zasedání zastupitelstva, které se bude konat ve středu 19. června v 17 hodin.

Další informace najdete na www.stamicova.cz

dne 21.5.2013, Zbyněk Svoboda

Další články v rubrice Hotel a garáže na louce

Napsat komentář