Kohoutovice.org
zpravodaj k dění v Kohoutovicích

Odměny si zvýšíme, ale odpovědnost za škody po nás nechtějte

PenízeV rozpočtu na rok 2018, který zastupitelé schválili v prosinci, číhá nemilé překvapení v položce, ze které jsme placeni my, politici. Zatímco v roce 2017 stačilo na platy starosty, místostarostů a členů komisí a výborů 3,09 mil. Kč, na rok 2018 koalice odsouhlasila razantní zvyšování odměn. Ty přijdou na celkem 4,515 mil. Kč.

Bohužel můj návrh, abychom byli nadále odměňováni dosavadními částkami a 1 mil. Kč byl přesunut na opravy hřišť, nebyl koalicí přijat. Hřiště tedy skončila pod pomyslnou čarou, namísto potřebných 1,7 mil. Kč se v rozpočtu našlo jen 200 tisíc Kč. Pod čarou skončily i opravy chodníků, na které chybí přes 4 mil. Kč. Celkem v rozpočtu na rok 2018 chybí přes 13 mil. Kč.

Je zvláštní, že vedení radnice nepromarní jedinou příležitost ke zvýšení svých odměn. Na druhou stranu odmítá nést odpovědnost za chyby, kterých se během výkonu svých funkcí jeho členové prokazatelně dopustili.

Jen v tomto volebním období Kohoutovice prohrály 2 soudní spory. Jeden byl spjat s cenzurou Kohoutovického kurýra. Když jsem navrhovala, aby náklady za prohraný soudní spor uhradili ti, kteří celý spor zapříčinili a vědomě zákon porušili, odpověděl mi starosta Petr Šafařík: „Kdo to zapříčinil víme všichni. Akorát vy se nepřiznáte.“ Zdá se, že ani rozsudek nezávislého soudu nevedl k jakékoli sebereflexi u vedení obce. Chybu starosty a obou místostarostů jsme nejspíše uhradili všichni z daní.

Druhý soudní spor vyhrála zaměstnankyně místního úřadu, která se odvážila soudit kvůli neplatnosti výpovědi, kterou obdržela v předchozím volebním období. Soud zkonstatoval, že tehdejší radní městské části provedli účelovou reorganizaci, aby se mohli zbavit vybraných úředníků. Jejich práci pak přidělili úředníkům nově přijatým. Zaměstnankyně vysoudila ušlou mzdu včetně odvodů ve výši 245 tis. Kč, kterou uhradili nájemníci obecních bytů v nájemném (úřednice pracovala na úseku bytového hospodářství) a vrátila se zpět na úřad, neboť výpověď byla neplatná.

Vedení radnice dosud nepřistoupilo k vymáhání škody po těch, kteří ji dle rozsudku způsobili (pro úplnost dodávám, že ze stávajících 5 radních byli 2 v radě městské části i v předešlém volebním období). V těchto případech nezbývá než doufat, že po podzimních volbách zasednou na radnici noví lidé, kteří ty politiky, kteří prokazatelně jednali v rozporu s platnými zákony, doženou dříve, než budou případné nároky Kohoutovic promlčeny. Politici totiž nemají jen právo pobírat za svoji práci nadprůměrnou odměnu, mají i povinnost za svoje chyby platit. 

 

Redakčně upraveno (nadpis). 

Vedení radnice odmítlo článek zastupitelky zveřejnit v lednovém Kohoutovickém kurýru, možná se objeví v některém následujícím.

 

dne 8.2.2018, Dana Kalčíková, zastupitelka (Zelení a nezávislí, Sdružení Pro Kohoutovice)

Další články v rubrice Dotace, rozpočet

Další články v rubrice Kauzy politiků

Další články v rubrice Schůze rady a zasedání zastupitelstva

  1. Marie Sotolářová napsal:

    Dano, bravo! Nejlepší je ona ocitovaná věta pana starosty, která by se na základě skutečností a výroku soudu  dala tesat do kamene. A měla by být dána jako motto do záhlaví Kohoutovického kurýra: „Kdo to zapříčinil všichni víme, akorát si to nepřiznáme:-)“! Ohledně fungování Kurýra mám osobní neblahé zkušenosti a s propuštěnými v tzv. reorganizaci rovněž. Jsem ráda, že soudy soudí jak mají. Nejde článek publikovat i v Metropolitanu?

Napsat komentář