Kohoutovice.org
zpravodaj k dění v Kohoutovicích

Nová pravidla pronájmu aneb jak teď získat obecní byt

bytOd 1. října platí v celém Brně nová pravidla pronájmů obecních bytů.Změnily se proto pravidla i v Kohoutovicích, ať už jde o cenu za pronájem nebo způsob přidělování obecních bytů. Jak teď můžeme získat obecní byt?

Kolik za nájem v Kohoutovicích?

Staré smlouvy: 55 Kč/m2
Nové smlouvy: 80,34 Kč/m2
Byty sociální, startovací, prostupné či sdílené: 57,20 Kč/m2.

Cena nájmu

Nejspíše nejviditelnější změnou je stanovení ceny za nájem obecních bytů. Dosud si cenu určovaly jednotlivé městské části. V Kohoutovicích je již dlouhá léta stanovena cena měsíčního nájemného na 65 Kč/m2, přičemž nájemníci mají udělenu slevu a platí jen 55 Kč/m2. Uvedené částky však nepostačují na obnovu a údržbu těchto bytů a Kohoutovice musí žádat město Brno o dotace na jejich opravy. Jen v letošním roce dle návrhu rozpočtu má takto přijít do Kohoutovic 29,1 mil. Kč na opravy bytových jader a výtahů. Dalších 48,626 mil. Kč si Kohoutovice na opravu bytových jader musely půjčit. Při pohledu na tato čísla je jasné, že nízkým nájemným a sliby na jeho udržení si stávající starosta spíše kupuje hlasy budoucích voličů. Je však na každém obyvateli, aby si odpověděl na otázku – je to tak správné? Je správné, aby město Brno například namísto výstavby nových městských bytů doplácelo na bydlení nájemníků v bytech stávajících? Vždyť jen v Kohoutovicích žádá o byt téměř 500 zájemců! Především tato skutečnost stála za tím, že město Brno stanovilo minimální nájemné v jednotlivých městských částech, které bude uplatňováno u nových nájemních smluv.

V Kohoutovicích byla stanovena měsíční částka 80,34 Kč/m2. Zároveň však nová pravidla myslela i na obyvatele méně majetné a u bytů sociálních, startovacích, prostupných či sdílených, kde jejich nájemníci pobývají jen po stanovenou dobu, určila nájemné na 57,20 Kč/m2.

Jak získat byt v Kohoutovicích?

Na webu radnice a na úřední desce bude každý konkrétní byt „viset“ 15 dní. V tomto termínu je třeba doručit žádost o konkrétní byt na podatelnu radnice. V té době však musíme být již na seznamu žadatelů o byt.

Přidělování bytů

Další velká změna nastala u způsobu, jakým jsou vybíráni noví nájemníci obecních bytů. Zde město Brno umožnilo dva způsoby. Jeden byl velmi podobný stávajícímu postupu – na Internetu je zveřejňován seznam žadatelů o byt a rada městské části rozhoduje o tom, koho si z něj vybere a uzavře s ním nájemní smlouvu. Tento postup se v Kohoutovicích ukázal jako velmi problematický. Nájemní smlouvu nezískávali vždy žadatelé na prvních pozicích a rada nebyla schopna vysvětlit, proč jsou někteří přeskakováni a z jakého důvodu byli vybráni žadatelé na více jak padesátém místě.

Jsem tak velmi ráda, že si kohoutovická rada vybrala způsob druhý – jednotlivé uvolněné byty jsou od 1. října zveřejňovány na webových stránkách a úřední desce radnice a ve stanovené lhůtě se o ně mohou přihlásit ti, kteří jsou v seznamu žadatelů o byt. Z přihlášených žadatelů pak na doporučení bytové komise rada městské části vybere nového nájemce. Tento výběr je však pevně svázán s kritérii, dle kterých jsou žadatelé o byt „bodováni.“ Znamená to, že všichni žadatelé o byt budou mít stejné šance na získání nájemní smlouvy – bude rozhodovat projevený zájem o nájem konkrétního bytu a potřebnost žadatele, která je hodnocena u všech stejným způsobem. Celý postup by tak měl být na rozdíl od dosavadního způsobu transparentní a vylučovat případnou korupci.

Jak vyměnit obecní byt v Brně?

Na webu Brna Výměna bytů můžete zdarma nabízet či hledat byt ve vlastnictví města Brna k výměně. Stránky vznikly díky aktivitě náměstka primátora Brna Mgr. Petra Hladíka (KDU-ČSL).

Výměna obecních bytů

Novinkou města Brna je dále zprovoznění portálu určeného pro výměnu obecních bytů v Brně. Ten je umístěn na https://vymenabytu.brno.cz/vymena/ . Pokud uvažujete o stěhování do většího či menšího městského bytu, nemusíte již spoléhat jen na zpoplatněné služby realitních kanceláří a můžete si zde najít vhodný byt zdarma sami.

Důležité dokumenty:

Kritéria pro výběr žadatelů o byt, Žádost o pronájem bytu, Pravidla pronájmu bytů v majetku Brna, Pravidla pro dispozici s bytovým fondem v Kohoutovicích

Redakčně upraveno (rámečky), zdroj viz Kohoutovický kurýr 10/2017

dne 2.11.2017, Dana Kalčíková, zastupitelka (Zelení a nezávislí)

Další články v rubrice Přidělování obecních bytů v Kohoutovicích

  1. Jana Konečná napsal:

    Nabízí se zadlužený byt na Glinkové, viz http://www.kohoutovice.brno.cz/assets/File.ashx?id_org=80911&id_dokumenty=10108

Napsat komentář