Kohoutovice.org
zpravodaj k dění v Kohoutovicích

Střípky ze zastupitelstva
Nešlo by to jinak?

Zastupitelstvo březen 2015Stručný popis toho, co se na zastupitelstvu 11. března projednávalo a jaká usnesení byla přijata, to si mohou za pár dní přečíst všichni v zápise z jednání, který bude zveřejněn na webových stránkách. Dovolím si proto v následujících řádcích popsat pár situací, o kterých se v zápisech nedočteme.

Průběh jednání byl natáčen, a to hned 3x! Jedno natáčení zařídili opětovně zastupitelé za Zelené a nezávislé, druhý videozáznam zajistila radnice a třetí kamera patřila České televizi. A protože starosta napsal v únorovém Kurýru, že natáčení zastupitelstva v prosinci 2014 bylo pirátské a nelegální (zajistili to Zelení a nezávislí), obrátila se Dana Kalčíková na starostu s dotazem, který zákon byl porušen. Starosta Petr Šafařík (ČSSD) odpověděl, že „minimálně § 88 občanského zákoníku“. Je dobré vědět, jak občanský zákoník odpovídá na otázku, zda musíme mít souhlas fotografované osoby: Svolení není třeba! 
Citace: § 88  (2) Svolení není třeba ani v případě, když se podobizna, písemnost osobní povahy nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí na základě zákona k úřednímu účelu nebo v případě, že někdo veřejně vystoupí v záležitosti veřejného zájmu.“ 
Takže v tomto vyjádření šlo jenom o to oznámkovat negativně opozici. Neznalost paragrafů bychom starostovi rádi prominuli, pokud by opakovaně nenapadal své oponenty, a to ještě lživými argumenty.

Druhý příběh se týká Kohoutovického kurýra, protože byla řeč o tom, že pracovní komise pro úpravu zásad stále pracuje, výsledku se pořád nedobrala. Obrátila jsem se na předsedu redakční rady Petra Hrušku, aby sdělil, v čem byl v rozporu se stávajícími zásadami článek zaslaný do únorového čísla (šlo v něm o výčet možností kulturního vyžití v Kohoutovicích). Na jasnou otázku, v čem byl rozpor, se dostalo všem přítomným této odpovědi: „Článek nebyl zveřejněn z kapacitních důvodů.“ Opakovala jsem otázku, v čem byl článek v rozporu se zásadami ještě 2x. Pokaždé zaznělo to stejné. Toto je metoda jak zlepšit úroveň Kohoutovického kurýra v podání KDU-ČSL. 

A do třetice všeho dobrého. Byla řeč o přidělování dotací společenským organizacím. Zastupitelka Dana Kalčíková navrhla, aby termíny pro podávání žádostí o dotace byly zveřejňovány v Kurýru a nejenom na webu radnice. Jak prosté. Jde o to, aby se to dozvědělo co nejvíce potenciálních zájemců o dotace. Navíc mohu z vlastních zkušeností doložit, že tato upozornění byla v minulých letech běžně v Kurýru zveřejňována. Ale nyní to navrhla opoziční zastupitelka, tak to bylo špatně.

Tři výše popsané případy nijak neovlivní běžný život lidí v Kohoutovicích. Slunce bude dále vycházet a zapadat.  Akorát si kladu otázku, zda je nutné vést politiku tímto způsobem. O všem, co je popsáno výše, se mohou zájemci přesvědčit na vlastní oči, pokud si pustí videozáznam z jednání. Natáčely to 3 kamery, tak si to dohledejte.

dne 12.3.2015, Helena Sedláčková

Další články v rubrice Dotace, rozpočet

Další články v rubrice Kohoutovický kurýr se lepší

Další články v rubrice Otevřenost radnice

Další články v rubrice Schůze rady a zasedání zastupitelstva

  1. Marie Sotolářová napsal:

    V minulé i současné koalici naší městské části by to jinak nešlo, nešlo!

    Já jim rozumím. Kdo má media-má moc. Lidé jsou jimi velmi lehce ovlivnitelní. Oslavné či bolestínské žluté texty pana starosty na 1. straně KK nemohou porovnat s realitou všedního dne. Nemají totiž čas a finance dolovat nezkreslené skutečnosti z uzavřených spřátelených „pracovních skupin“ zastupitelů, úředníků i tzv. podnikatelů; například. při přidělování a prodeji obecních bytů, rozhodování o malých zakázkách, velkých a malých výběrových řízení :-) či  doplácení tzv. viceprací u nejníže vysoutěžené ceny za odvedenou práci a pod.

Napsat komentář