Kohoutovice.org
zpravodaj k dění v Kohoutovicích

Zastupitelka Helena Sýkorová: Naslouchejme více i starším občanům

sykorovaJe úspěšná komunální politička. Od roku1994 zasedá v zastupitelstvu MČ Brno-Kohoutovice, byla a stále je členkou různých komisí a výborů. V současné době zastává v Kohoutovicích funkci předsedkyně kontrolního výboru. Co ji znám, vždy vystupuje profesionálně, je dobře připravená a přesně ví, o čem je řeč. Pokud pronese na jednání zastupitelstva nějakou připomínku, je to vždy k věci. Nepatří k těm, co potřebují za každou cenu něco říci, aby se zviditelnili. Kromě Kohoutovic sbírá body i na úrovni města Brna. Je zastupitelkou již čtvrté volební období a kandidovala také do Senátu. Nepřevléká dres a od počátku své politické kariéry hájí barvy Komunistické strany Čech a Moravy.

Když se ohlédnete za svou politickou kariérou, co považujete za svůj nejhorší zážitek. Na co nejméně ráda vzpomínáte?

„Do politické činnosti, především v komunální oblasti, jsem se ve větší míře zapojila po roce 1989. V celém tomto období mě naštěstí nepotkal natolik špatný zážitek, který by mě osobně postihl a který bych si musela stále připomínat.

Spíše nerada vzpomínám na zásadní celospolečenské události, které po roce 1989 změnily život celé naší společnosti. Uvedla bych alespoň rozpad naší československé republiky bez jakéhokoliv referenda, celý proces privatizace, který převedl nejvýznamnější část našeho průmyslu do zahraničního vlastnictví, privatizaci všech našich bank, které se staly pobočkami zahraničních finančních institucí. Místo státu, který vyvážel finální výrobky do velké části světa, jsme se stali především subdodavatelem komponentů pro Německo a další státy Evropské unie.“

Na špatné věci člověk rád zapomene. A Vaše nejhezčí vzpomínka? Co považujte za svůj největší úspěch v dlouholeté politické kariéře?

„Z osobního pohledu považuji za nejúspěšnější mé působení v Zastupitelstvu města Brna v období 2006 až 2010 a 2010 až 2014. V těchto dvou volebních obdobích jsem zastávala funkci předsedkyně kontrolního výboru. Tato činnost mi umožňovala alespoň částečně uplatňovat opoziční pohled na řízení města.

V současné době působím v krajském zastupitelstvu jako předsedkyně komise kultury a památkové péče. Práce v komisi je pro mě velice zajímavá a odpovídá mým celoživotním kulturním zájmům. Jsem ráda, že mohu poznávat bohatství kulturních tradic a podílet se na rozvoji živé kultury našeho kraje.“

V Kohoutovicích žijete od roku 1978. Velmi dobře znáte problémy našich lidí, zejména těch starších. Na co si Vám nejvíce stěžují, co jim u nás chybí, co by potřebovali?

„Stálým problémem pro všechny věkové skupiny je podle mých zkušeností výrazně menší občanská vybavenost našeho sídliště ve srovnání s jinými městskými částmi. Příkladem podstatně lepšího stavu je sousední Bystrc. Zdá se mi, že u starších spoluobčanů v poslední době narůstají obavy ze zvyšování nákladů na bydlení a nejistota, zda se uskuteční a za jakých podmínek privatizace obecních bytů. Myslím si, že novým pocitem u části našich občanů jsou obavy ze zhoršování bezpečnosti, což vyplývá z vývoje mezinárodní situace.“

Máte recept na to, jak tyto problémy řešit?

„Za nejdůležitější krok považuji zvýšené úsilí řídících orgánů městské části o sociálně odpovědný přístup ke svým občanům, zejména v úpravách nájemného a v rozhodování o nutnosti a dopadech privatizace bytů.“

V politice jste strávila hodně času, byly to stovky a stovky hodin. Nenapadlo Vás někdy, že jste tento čas mohla prožít jinak?

„Každého člověka pravděpodobně občas napadne, že by mohl svůj život uspořádat jinak. Času stráveného v komunální politice nelituji a doufám, že moje působení bylo pro spoluobčany alespoň trochu prospěšné.“

Děkuji za rozhovor a ať se Vám daří!

dne 27.1.2016, Helena Sedláčková

Další články v rubrice Rozhovory, osobnosti

Další články v rubrice Schůze rady a zasedání zastupitelstva

Napsat komentář