Kohoutovice.org
zpravodaj k dění v Kohoutovicích

Městská policie v Kohoutovicích

MP_BrnoObčan se zeptal, k čemu je dobré, když městská policie prochází Kohoutovicemi ve všední dny dopoledne a zda by nebylo rozumnější, aby hlídky procházely sídliště pozdě večer a v noci. Jiný občan poznamenal, že noční služba městské policie byla k ničemu, protože stejně seděla na služebně a k výtržnostem volala výjezdovku.
Z odpovědi zástupce městské policie vyplývá, že dnes se trestní nebo přestupková činnost páchá jak ve dne, tak v noci a na obsazení služebny v noci nejsou peníze (v noci a o víkendu přijede autohlídka na zavolání).
Svůj názor na to, zda je v Kohoutovicích potřebná služebna městské policie, můžete vyjádřit v anketě v levém sloupci nebo v komentáři k článku.

Miniaplikace

Komentáře občanů na Kohoutovice.org

„JK“:

Rád bych se zeptal, k čemu je občanům, když městská policie prochází Kohoutovicemi ve všední dny dopoledne.
…jsou hezky vidět, budí to dojem, že „hlídají“, ale krom napomínání pejskařů, vychytávání prkotin při parkování a družných rozhovorů s bezdomovci u Alberta (jak jsem nejednou viděl) jsou vyloženě k ničemu!
…nebylo by rozumnější, aby hlídky procházeli sídliště v době PA-NE řekněme 21-03 večer, dávali pozor na dětská hřiště (kde vesele řádí pubertální mládež), na demolování zastávek MHD apod?
…jenže to by naše policie musela skutečně fungovat a strážit, mít snahu zasáhnout …a proč, když je pohodlnější být vidět dopoledne, kdy nic nehrozí…

„M“:

Nevím jak to zodpoví radnice, předpokládám, že zveřejní počet zásahů hlídek (pokuty za parkování, venčení a k tomu péči o dorost v podobě ranního hlídkování u přechodů), čímž dá najevo, že městská policie má výsledky, tudíž je opodstatněná. A k nočním službám se nejspíš vyjádří tak, že na ně nejsou finance.

Pravdou je, že tu noční služba městské policie byla a byla k ničemu, protože seděla na služebně a pokud docházelo venku k výtržnostem třeba i přímo u služebny, tak, usoudila-li, že je to nutné, což snad nebylo z jejího rozhodnutí nikdy, přivolala výjezdovku. Většinou reagovala až na podnět občanů, též přivoláním výjezdovky.

Z uvedeného plyne, že se přímá akce od strážníků městské policie neočekává, od toho je výjezdovka, takto pojaté noční služby jsou vyhazování peněz. Není tedy divu, že radnice noční služby zrušila neboť se v plné síle ukázala bezzubost a zbytečnost městské policie.

Odpověď městské policie

(Odpověděl Jiří Beneš, vedoucí revíru, Statutární město Brno – Městská policie Brno):

Pozorně jsem se seznámil s Vaším názorem o Městské policii v Kohoutovicích a dovolil bych si nesouhlasit s Vaším názorem, ale současně bych si dovolil Vás seznámit v krátkosti, jaké úkoly vlastně Městská policie má a co v našich lokalitách dělá:

 • zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku
 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 • podílí se v rozsahu stanoveném zákonem o městské policii nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
 • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem o městské policii nebo zvláštním zákonem činí opatření k jejich obnovení
 • podílí se na prevenci kriminality v obci
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce

Rozsah úkolů, které městská policie plní při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, je dán taxativně. Nicméně je logické, že městská policie bude plnit i některé další úkoly, které nejsou výše specifikovány, ale vyplývají přímo nebo nepřímo ze zákona o městské policii nebo zvláštních zákonů.

To jak popisujete, že strážníci městské policie jsou hezky na ulici vidět, budí dojem, že hlídají, je přece v pořádku. Samotná přítomnost strážníků na ulici v rámci prevence sehrává nezastupitelnou roli v systému bezpečnosti v lokalitách Kohoutovic a značnou měrou přispívá k eliminaci nápadu trestné a přestupkové činnosti. V dnešní době se trestní nebo přestupková činnost páchá jak v denní, tak noční době pachatelé si dobu již moc nevybírají.

Co se týká dodržování vyhlášek statutárního města Brna, konkrétně vyhlášky č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, je přece v zájmu většiny z nás, aby se dodržovala. Jak by se Vám líbilo, kdyby na veřejném prostranství byly všude exkrementy od psů, nebo by Vás na volno puštěný pes pokousal, nebo vběhl na komunikaci a způsobil dopravní nehodu?  

Další Vaše připomínka je k vychytávání prkotin při parkování, nevím o jaké prkotiny Vám konkrétně jde? Zákon o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000Sb. přece jasně ukládá práva a povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích a ty musí všichni dodržovat. Tolerance protiprávního jednání není na místě, zákony platí pro každého a nikdo by neměl zákony porušovat. Jednomu občanovi se může takové jednání jevit jako nevýznamné, druhému naopak.

Bezdomovectví je sociální problém, jehož závažnost v současné době postupně narůstá, přesto znalosti o tomto fenoménu jsou v České republice stále na poměrně nízké úrovni. Vztah mezi bezdomovci a policii je důležitým prvkem z hlediska redukce bezdomovectví, policie je často první a často jedinou instituci, se kterou jedinec na ulici komunikuje a která mu zprostředkovává, přistup většinové společnosti k němu. Tyto osoby jsou ve většině případů bez zaměstnání, bydliště, v mnoha případech páchají přestupkovou nebo trestní činnost. Sankce za přestupkové jednání např. pokuta je takřka nevymahatelná. Městská policie tyto osoby upozorňuje na zjištěné protiprávní jednání a snaží se zjednat pořádek na místě, případně vykáže závadové osoby z místa, nebo protiprávní jednání oznamuje do správního řízení, při podezření z trestné činnosti předává PČR. Současně se snaží informovat tyto osoby na místa v Brně, kde můžou najít pomocnou ruku. Kde jsou sociální kurátoři, kteří provádí sociální a právní poradenství, možnosti azylového bydlení a možnost nouzového noclehu. Přesto, i když nezájem těchto osob o tuto pomoc přetrvává, se městské policii podařilo v červnu vykázat 5 bezdomovců z objektu na ulici A. Procházky, kde obývali protizákonně dům a nabídnout jim pobyt v azylových noclehárnách. Pravidelně jsou prováděny kontroly chatových a zahrádkářských oblastí se zaměřením na hledané a závadové osoby.

Služebna městské policie v areálu nákupního centra Lipsko

Strážnici provádí kontrolní a pochůzkovou činnost v ranní a odpolední době 7,00 – 22,00 hod., v noční době a o víkendu provádí kontrolní činnost v lokalitách autohlídka. Samozřejmě, že bychom si přáli, aby i v noční době, sobotách a nedělích byli více vidět pěší hlídky MP, ale prozatím to z kapacitních důvodů bohužel není možné. Pro Vaši informaci městská policie revír Západ má na starost celkem 5 městských částí a současný početní stav je 24 strážníků. Přesto i v našich lokalitách dle možností provádí kontrolu hlídky MP z jednotky psovodů a jednotky operativního zásahu.

Co se týká dětských hřišť a chování dětí a mládeže v mnoha případech můžeme přispět k nápravě i mi rodiče a občané Kohoutovic napomenutím mládeže nebo případným zavoláním na městskou policii a nebýt nevšímaví. Samozřejmě, že MP provádí kontrolu i dětských hřišť, ale bohužel nemohou být všude.

Městská policie v součinnosti s OO PČR provádí pravidelné kontroly problémových míst, mládeže, restauračních zařízení, barů, heren, kontrolu výherních automatů, požití alkoholických nápojů u mládeže, řidičů, hledané osoby, přestupkovou a jinou trestnou činnost v lokalitách Kohoutovic. Cílem těchto akcí je minimalizovat přestupkovou a trestní činnost v lokalitách revíru Západ v součinnosti s PČR v souladu s právními předpisy.

Průběžně je prováděno měření radarem překročení nejvyšší dovolené rychlosti jízdy v obci. Během školního roku městská policie provádí dozor na přechodu u ZŠ Prokofjevova.

S vedoucím MP revíru Západ se scházíme pravidelně na pracovních bezpečnostních schůzkách, kde si vzájemně předáváme informace o bezpečnostní situaci v MČ Kohoutovic. Městská policie provádí dohled při různých kulturních a společenských akcí, pravidelně se účastní dětského dne, spolupracuje s PČR, IZS, lékaři RZP, FN a s dalšími orgány, organizacemi obce a státního sektoru. Současně i strážníci z našeho revíru Západ se účastní důležitých celoměstských akcí a opatření města Brna.

Přesto ale víme, že je stále co zlepšovat a zdokonalovat. Občané mají možnost nepřetržitě požádat o pomoc nebo osobně podat oznámení na městskou policii na bezplatném telefonním čísle 156, nebo přímo na stálou službu revíru Západ telefon 547 223 343. Doufám, že jsem Vám aspoň částečně vysvětlil, co městská policie dělá a jaké má ze zákona povinnosti. Děkuji Vám za Váš dotaz a věřím, že po přečtení těchto řádků svůj náhled na městskou polici přehodnotíte.

Anketa

Přejete si, aby v Kohoutovicích zůstala služebna městské policie?

Vyjádřete se v anketě v levém sloupci.

dne 18.7.2013, Redakce Kohoutovice.org

Další články v rubrice Stalo se, a vše, co se nevešlo jinam

 1. Martin Pavlik napsal:

  Tak pan Benes predvedl vyborne slohove cviceni na tema, ktere nikho nezajima. (velmi obecny popis prace MP) Me by zajimaly konkretni pocty zasahu a jejich denni doba (kdyz se teda ta kriminalta deje nezavisle na denni dobe). Take by mne zajimala schopnost MP ( v poctu 2 )poradit si se dvema agresivnimi opilci, zatim jsem je videl jen rvat na male dite, ktere hodilo papirek na zem. Dale by mne zajimala doba stravena MP vybiranim pokut za rychlost/parkovani (pokud neni blokovan prujezd hasicu a ostatnich, nevidim zde velkou potiz) vs. doba stravena tam kde je opravdu nejaky problem. 

 2. M napsal:

  Ta anketa není postavená dobře, protože vychází z předpokladu, že kdyby tu noční služba byla, tak by konala. K čemu by bylo opětovné zavedení nočních služeb, když by ti strážníci nevylezli ven a na vše volali výjezdovku? Dost lidí, kteří si asi nejspíš nevšimli, že už tu před pár lety cosi takového bylo zavedeno (a ono se není co divit, pokud to přehlédli, protože tu byl za nočního působení MP úplně stejný virvál jako před ním), naivně klikne na „ANO“ v domnění, že zavedením nočních hlídek by si Kohoutovice pomohly. Nepomohly, většina městských policistů není schopna v noci zasáhnout.

 3. M napsal:

  Aby bylo všem hlasujícím v anketě jasné, co mohou se zavedením hočních hlídek očekávat, jeden příklad z praxe zrušených nočních služeb zdejší městské policie:
  Když se cca 1/2 hodiny ozýval v noci z oblasti Lipska řev, šla jedna místní obyvatelka přímo na služebnu. Po delší době od zabouchání jí otevřel strážník a na dotaz, proč nezasáhnou, když ten kravál mají přímo u služebny, jí bylo vysvětleno, že jednak mají zákonnou pauzu, jednak nepostupuje správně. Správný postup je zavolat 156, ústředna se spojí s kohoutovickou služebnou, ta situaci vyhodnotí a pokud usoudí, že je potřeba zasáhnout, spojí se s výjezdovkou v terénu a ta, až přijede, zasáhne.

 4. Lukáš Stejskal napsal:

  Já už slyšel o městské policii v Kohotovicích tolik historek (mj. i tu o noční návštěvě služebny), že i kdyby jen polovina z nich měla být pravdivá…

  Souhlasím s názorem JK, že hlídky policie by byly užitečnější v noci než ve všední den dopoledne, na což Jiří Beneš zareagoval takto: „v dnešní době se trestní nebo přestupková činnost páchá jak v denní, tak noční době pachatelé si dobu již moc nevybírají.“ 

  Tady se vyvrací něco, co nikdo neřekl. Nikdo netvrdí, že se ve všední den dopoledne neděje žádná trestná činnost, pouze že pochůzky MP by byly užitečnější v noci. A víc přestupků se děje právě večer a v noci, než dopoledne, včetně těch psích a parkovacích.

  „Samozřejmě, že bychom si přáli, aby i v noční době, sobotách a nedělích byli více vidět pěší hlídky MP, ale prozatím to z kapacitních důvodů bohužel není možné.“ Ale je. Omezí se dopolední hlídky a posílí noční hlídky. Kapacita zůstává stejná.

  Odpověď policie jako celek mě po pravdě trochu nadzvedla ze židle, je to taková nicneříkající slohovka o náplni práce policie, která se utápí v obecnostech a neodpovídá na dotazy. Ono sice dobře zní, když vyzýváte občany k větší aktivitě, ale když pak slyším tu historku o noční návštěvě služebny… 

  „Městská policie provádí pravidelné kontroly problémových míst, mládeže, restauračních zařízení, barů, heren, kontrolu výherních automatů, požití alkoholických nápojů u mládeže, řidičů, hledané osoby, přestupkovou a jinou trestnou činnost v lokalitách Kohoutovic. Cílem těchto akcí je minimalizovat přestupkovou a trestní činnost v lokalitách revíru Západ v součinnosti s PČR v souladu s právními předpisy.“ - Tohle jste snad zkopírovali přímo z vyhlášky, ne? Tomu jako máme věřit, když máte služebnu přímo v Lipsku, epicentru kohoutovického nočního života, který dlouhodobě nejste schopni udržet v patřičných mezích? Hluk po celou noc, věčně vymlácené zastávky, ranní řádění flamendrů, když se v šest zavřou herny… To je především vaše ostuda (a radnice, že není schopná nebo ochotná regulovat hazard).

  Nezávidím vám tu práci a věřím, že není lehká, ale je smutné, že městské policii v Kohoutovicích chybí určitá profesní hrdost (jinak by si aspoň kolem služebny udělala pořádek). Mně se prostě zdá, že přes stromy (auta a psy) nevidíte les a místo „pomáhat a chránit“ jen „vykazujete činnost“, čímž možná uspokojíte svoje nadřízené, ale veřejnost určitě ne.

 5. M napsal:

  Ta noční návštěva služebny není smyšlená historka, skutečně se to tak stalo a paní tu svou zkušenost sdělila přímo i na jednom veřejném zasedání radnice. Předpokládám, že i na základě tohoto byly noční služby zrušeny, protože je mnohem snazší říct, že na určitou službu nejsou peníze, než obhajovat takto nesmyslně koncipované noční hlídky.

 6. Lukáš Stejskal napsal:

  M: Špatně jsme se pochopili, já těm historkám věřím, i té vaší. Ale spousta dalších lidí (mj. od policie) o nich bude pochybovat. Proto je dobře, že se o tom tady píše, snad se těch historek a stížností sejde tolik, že už nad tím nepůjde jen lehce mávnout rukou.

  Chtěl jsem říct, že i kdyby jen polovina z těch historek byla pravdivá, je to s naší místní policií na pováženou.

   

 7. Marie Sotolářová napsal:

  Městská policie náhodou „dře jako kůň“! Zvláště dostane-li pokyn od našich zastupitelů. Například hlídat občany, aby nenarušovali klid a pořádek na zasedání zastupitelstva. Nebo okamžitě a střelhbitě likvidovat letáčky přivázané provázkem na stromech, které informují občany o utajené likvidaci lesa za ulicí Chopinovou.

  http://www.facebook.com/photo.php?fbid=408707155825107set=a.408707132491776.108896.396156120413544&type=1&theater

  Herny a bary a jejich zákazníky netřeba hlídat! Ty práci zastupitelů přece neohrožují! Naopak mají z nich nemalé příjmy, za které pak třeba někdy opraví posprejované stěny či zdemolované zastávkové přístřešky :-).

   

 8. M napsal:

  Zdemolované zastávky rozpočet radnice nijak nevysávají, protože je má v pronájmu soukromá reklamní firma, která je má za povinnost opravovat. Ono vlastně většina toho, co se opilí návštěvníci podniků v oblasti Lipska nejčastěji pokouší demolovat, nemá na městský rozpočet dopad, což je nejspíš taky jeden z důvodů proč noční služby vypadaly tak jak vypadaly. Letáčky v lese jsou z tohoto pohledu mnohem nebezpečnější, tak se není co divit, že se policie mohla ztrhat aby je strhala.

 9. Jana Konečná napsal:

  Na můj dotaz ohledně úhrady nákladů na služebnu policie v roce 2012 mi tajemník kohoutovické radnice Jiří Rotrekl sdělil, že „z rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice nebyly poskytnuty žádné prostředky, protože MČ nefinancuje tyto prostory, provoz služebny a ani platy strážníků.“

 10. Petr napsal:

  Provoz MP je jen k smíchu! Samozřejmě že vykazuje činnost i přes den, buzerace slušných lidí, kdyby měli chodit večer nebo dokonce v noci tak by dostali přes držku každej druhej den někde v uličce. Všeobecně není tajemstvím, že MP v celém Brně je hlavně zaměřena na výbery prašulí, toto si tak nastavil Onderka vlastně. Když v noci zavoláte policajty, tak dojedou za půl hodiny a to už se nikde nic neděje, vlastně buďme rádi, že nejezdí k zásahu MHD. Co si budeme říkat, pochůzkáři MP jsou šašci, kteří mají respekt jen před slušnými lidmi, na vše ostatní stejně musí volat posilu(státní). Zajímavé by bylo, vyvolat v Lipsku někde bitku a sledovat, za jak dlouho ta 100 kilová pochůzkářka dojde z toho kanclíku a jak to vyřeší. Soustavičná buzerace a pokuty, nic jinýho to není.

 11. Pavel Baláč napsal:

  Dostal jsem pokutu za špatné parkování na ul.Ulička,když jsem si šel ke zdravotní sestře

  pro recepty.Podotýkám že jsem invalida III.třídy.Po odjetí z místa jsem přijel k radnici kde stála auta zastupitelů zaparkovaná ještě horším způsobem.Kolemjdoucí strážníci si jich aní nevšimly.Máte snad jiný metr na občany v nouzi a VIP.Celou situaci mám zdokumentovanou fotografiemy.Máte pomáhat potřebným!!!!!!!!!!!!!!

Napsat komentář