Kohoutovice.org
zpravodaj k dění v Kohoutovicích

Křižovatka na „staré dálnici“ OTEVŘENA

BrnoKřižovatka Stará dálnice x Kohoutovická a Žebětínská byla otevřena dne 23.11.2017 ve 12 hodin, tedy o týden později než podle harmonogramu. Na dříve nebezpečném místě, kde došlo k řadě dopravních nehod, je provoz nyní řízen semafory.

Stavba má za účel zvýšit bezpečnost silničního provozu na úrovňové průsečné křižovatce silnic III/3844 (Stará dálnice) a III/3842 (Kohoutovická – Žebětínská) situované v k.ú. Žebětín, na které byla vykázána velká dopravní nehodovost. Majetkoprávní vztahy k pozemkům v daném území a poloha okolních lesních porostů nedovolují podstatně změnit geometrický tvar křižovatky ve prospěch bezpečnějšího provozu, proto bylo rozhodnuto vybavit křižovatku alespoň světelným signalizačním zařízením (SSZ) s dynamickým způsobem řízení a veřejným osvětlením (VO).

Předmětem stavby je kromě instalace těchto zařízení provedení menších stavebních úprav v prostoru křižovatky (doplnění dělicích ostrůvků ve vozovce, výměna a doplnění svodidel), oprava vozovek v oblasti křižovatky a na přilehlých úsecích do ní ústících silnic v rozsahu dohodnutém s vlastníkem komunikací a úprava zastávky MHD „Stará dálnice“ na silnici III/3842 (Žebětínské) ve směru jízdy na Bystrc a Žebětín.

Přívodní kabely pro SSZ a VO byly do prostoru křižovatky přivedeny od trafostanice na ul. Štouračově v k.ú. Bystrc. Trasa nových kabelových vedení, jejíž délka je 1,8 km, prochází středním dělicím ostrůvkem směrově rozdělené silnice III/3844 (Staré dálnice).

Zdroj: http://www.zebetin.cz, redakčně upraveno

dne 26.11.2017, Městská část Žebětín

Další články v rubrice Co se staví, stavělo, má stavět a mělo stavět

  1. Luke napsal:

    V rámci bezpečnosti se tedy čas, kdy je možné do křižovatky vjet téměř ztrojnásobil. Zajímalo by mě také, jaká je koncepce úseku Veselka – Bro-Bystrc do budoucna vzhledem ke katastrofálnímu stavu vozovky v obou směrech od křižovatky až po Bystrc (pominu-li těch pár metrů nového asfaltu).

Napsat komentář