Kohoutovice.org
zpravodaj k dění v Kohoutovicích

Kontrola magistrátu: Kohoutovice, zlepšete systém přidělování bytů

Brněnský magistrát zkontroloval, jakým způsobem se v Kohoutovicích přidělují obecní byty a zjistil, že nejsou dodržována Pravidla pronájmu. Navíc kritéria pro výběr žadatelů o byt ani metodika bodování neodpovídají současné právní úpravě. Magistrát uložil vedení radnice, aby zajistilo nápravu.

Vedení radnice dostalo od Magistrátu za úkol zajistit provedení několika změn tákajících se přidělování obecních bytů, mezi nimi i těchto: 

1) zajistit kontrolu dodržování Pravidel pronájmu v tom smyslu, že bude žadatelům o byt oznamovat do 30 dnů od obdržení jejich žádosti, zda byli zapsání do seznamu žadatelů.

2) zpracovat návrh nových kriterií pro výběr žadatelů o byt a metodiky bodování tak, aby odpovídala současné právní úpravě a byla definována pro účely bodového hodnocení žadatelů o byt způsobem, aby nepřipouštěla různé výklady.

Výsledky kontroly magistrátu se budou projednávat na Zasedání zastupitelstva 27. února 2019, zasedání je veřejné.

Zdroj: Výsledky kontroly magistrátu únor 2019

dne 26.2.2019, Jana Konečná

Další články v rubrice Přidělování obecních bytů v Kohoutovicích

Napsat komentář