Kohoutovice.org
zpravodaj k dění v Kohoutovicích

Jezírko nebo tůň? Radnice pustila do hlasování raději zmoklé slepice

V květnovém kurýru starosta Petr Šafařík informoval, že Kohoutovice se stanou průkopníky v zachytávání dešťové vody ze střech paneláků. Na tuto myšlenku zkusil navázat projekt v Dáme na vás 2019: "Jezírko nebo tůň? Studie pro Kohoutovice", vedení radnice ho ale odmítlo. V podzimním hlasování občanů o peníze Brna tak zabojuje aspoň "Konec zmoklých slepic u Antroposu", který rovněž spadá do katastru Kohoutovic.

Jezírko nebo tůň? Studie pro Kohoutovice

červen 2019:

Chceme v Kohoutovicích vybudovat vodní biotop? Třeba jezírko nebo tůň? Brno může zafinancovat odbornou studii, která by byla podkladem pro takové rozhodování.

Odborná studie může vytipovat místa vhodná pro umístění jezírka nebo umístění tůně. Politici ve spojení s veřejností pak mohou rozhodnout, zda některé z takových řešení chtějí. Případná realizace by pak byla záležitostí dalších let, možná i dalšího Dáme na vás. 

Voda do jezírka nebo tůně by se přiváděla z nádrže s dešťovou vodou. Takové nádrže má vedení městské části v úmyslu zřídit a jímat do nich dešťovou vodu ze střech paneláků. Proto právě v této chvíli, kdy teprve vzniknou projekty na zachycování dešťovky, je vhodné myslet i na různé možnosti jejího využití. Nemusí to být jen zavlažování zeleně, může to být i vodní biotop. Kohoutovické vedení i kohoutovičtí občané však potřebují odborný podklad pro rozhodnutí, zda by využití v podobě jezírka nebo tůně vůbec chtěli, a když ano, tak kde.

Projekt: „Jezírko nebo tůň? Studie pro Kohoutovice“ můžete podpořit na https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1183

Do podzimního hlasování občanů postoupily jen „zmoklé slepice“

2.9.2019:

Projekt „Jezírko nebo tůň? Studie pro Kohoutovice“ zarazilo vedení kohoutovické radnice, i když příslušné odbory magistrátu jej odsouhlasily. Do podzimního hlasování občanů ale postupuje projekt s názvem „Konec zmoklých slepic u Antroposu“, který také spadá pod Kohoutovice. Podrobněji k němu viz https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1092

dne 31.8.2019, Dáme na vás, Jana Konečná

Další články v rubrice Dáme na vás 2020

 1. Petr Ledvina napsal:

  A čím zdůvodnilo vedení městské části Kohoutovice, že je neproveditelný? Ne to, že se jim nelíbí, ale že nejde provést?

 2. Jana Konečná napsal:

  To je dobrá otázka, ale radní nikde nezveřejnili, proč ten projekt zarazili. A nemluvili ani se mnou, i když jsem autorkou toho projektu „Jezírko nebo tůň“. Takže nevím…

 3. Jana Konečná napsal:

  Zdravím ještě k „Jezírku nebo tůni“, požádala jsem o radnici o zdůvodnění, proč to zamítli: „

  Bytové panelové domy v městské části Brno-Kohoutovice mají plochou, jednoplášťovou střechu s vnitřními vpustěmi, napojenými na veřejnou dešťovou kanalizaci. Konfigurace terénu je svažitá, dešťová voda ze střech by se musela do přírodních biotopů z kanalizace přečerpávat, nebo by biotopy musely být umístěny v nižších lokalitách s nutností vybudování nové přípojné kanalizace, napojené na stávající. Vhodné místo pro takové biotopy se nám nepodařilo vytipovat.

  Vhodnější by bylo jímání vody z bytových domů s nadstavbami, kde jsou sedlové střechy s vnějšími dešťovými svody. Jedná se o lokality Chopinova, Pavlovská a Bellova. Tyto lokality jsou umístěny nad ulicí Libušina třída s malým odstupem na vybudování biotopu. Pozemky za Libušinou třídou by pro biotop byly vhodné, ale jedná se o pozemky jiných vlastníků, kde nelze za současného stavu předmětný projekt realizovat.“

   

Napsat komentář