Kohoutovice.org
zpravodaj k dění v Kohoutovicích

Investor odstoupil od výstavby na louce Stamicova

Redakce:Firma V-Honey odstoupila od záměru výstavby na louce Stamicova. Radnice přinesla informaci na svém oficiálním webu kohoutovice.cz.

Starosta Petr Šafařík:

Vážení spoluobčané,
rád bych vás seznámil se stávající situací ve věci případné výstavby PSC Stamicova. Po  veřejném  setkání  s občany,  které  jsem  svolal na  výše  uvedené  téma, proběhla  na  www stránkách MČ anketa, která se dotazovala občanů na jejich názor na případnou výstavbu PSC v dané lokalitě. Výsledek  ankety,  který  je  stále  zveřejněn  na  www  stránkách  MČ,  byl  takový,  že  větší  část hlasujících s výstavbou v dané lokalitě nesouhlasila, ale další občané s výstavbou souhlasili, někteří z nich však na jiném místě Kohoutovic. Po  vyhodnocení  ankety  se  vedení  MČ  setkalo  se  zájemcem  o  pronájem  pozemků  na případnou  výstavbu  PSC  společnosti  V-Honey.  Na  setkání  byla  mimo  jiné  projednávána případná  možnost  zvážení  zmenšení  rozsahu  celého  projektu  či  přesunutí  do  jiné  lokality v Kohoutovicích.

Dne 8. března 2013 byl na ÚMČ doručen dopis od společnosti V-Honey, která v něm sděluje, že  především  z důvodů  celostátně  složité  ekonomické  situace,  od  záměru  výstavby  PSC odstupuje.  To  znamená,  že  ani  na  ulici  Stamicově,  ani  v jiné  lokalitě  v Kohoutovicích  se v nynější době žádný polyfunkční relaxační komplex stavět nebude.

Děkuji všem hlasujícím za projevení názoru.
Petr Šafařík
starosta MČ Brno-Kohoutovice

dne 13.3.2013, Petr Šafařík, starosta Kohoutovic

Další články v rubrice Hotel a garáže na louce

Napsat komentář