Kohoutovice.org
zpravodaj k dění v Kohoutovicích

„Dáme na vás 2019″ odstartováno, můžete podat projekt

Ode dneška mohou občané Brna, tedy i Kohoutovic, zasílat své návrhy - projekty do třetího ročníku brněnského participativního rozpočtu. Hlasování o projektech začne v listopadu. Pravidla pro hlasování se pro letošek změnila, záporné hlasy již neovlivní pořadí projektů.

Od dnešního dne se těšíme na vaše epochální nápady pro Brno! Projekty vkládejte prostřednictvím webového formuláře. Před samotným vyplňováním formuláře si prostudujte Zásady a seznamte se s aktuální Výzvou, nebo alespoň stručné „devatero„.

Pamatujte na nejdůležitější:

- váš nápad se musí vejít do rozpočtu 3 milionů Kč

- soustředit se jen na majetek města

- vysvětlit, v čem přinese veřejnosti prospěch.

Pokud by Vám nevyhovovalo elektronické podání, můžete si projekt připravit doma na přípravném formuláři s osnovou a podat ho po předchozí domluvě s koordinátorkami v jejich kanceláři.

Čím dříve projekt podáte, tím dříve získáte zpětnou vazbu ohledně jeho realizovatelnosti a zvýšíte svou šanci dostat projekt až do velkého listopadového finále!

Sbíráme návrhy na projekty, proto svou myšlenku rozpracujte a popište co nejpřesněji. Pouhý nápad nestačí. Inspirujte se zpracováním projektů, které zvítězily v minulých ročnících.

Co je „tvrdý“ a “měkký” projekt?

 „Tvrdý“ neboli investiční projekt je zaměřen zejména na pořízení hmotného i nehmotného majetku a zahrnuje, jak náklady na jeho pořízení, tak i na jeho udržitelnost (tzv. provozní náklady) po dobu 3 let. Náklady na udržitelnost projektu není možné využít k jinému účelu. „Měkký“ neboli neinvestiční projekt je zaměřen na tzv. „měkké“ aktivity, při kterých nedochází k pořizování, budování nebo rekonstrukcím majetku města tzn. akce typu rej masek, kurzy práce na PC pro seniory, polštářová bitva o Brno, Neinvestiční projekt má pouze pořizovací náklady.

Uveďte všechny položky

Cenu jednotlivých položek projektu zkuste zjistit například na internetu. Případně požádejte o pomoc koordinátorku participace. Čím lépe rozpočet zpracujete, tím snažší bude posouzení projektu úřadem a vyšší šance na zařazení mezi finálové projekty.

Jen na pozemcích města

Projekty mohou být navrhovány pouze na majetku a pozemcích města Brna. Přehlednou mapu najdete zde.

Veřejná prospěšnost

Projekty musí být prokazatelně veřejně prospěšné a je na vás, jak veřejnou prospěšnost zdůvodníte. 

Redakčně upraveno.

dne 15.2.2019, Brno, Dáme na vás

Další články v rubrice Dáme na vás

Další články v rubrice Dotace, rozpočet

Napsat komentář