Kohoutovice.org
zpravodaj k dění v Kohoutovicích

Bytová komise v roce 2019

Vedení radnice informuje na webu o novém složení bytové komise. Bytová komise je uskupení, které navrhuje radě, komu přidělit obecní byt. Rada návrh většinou schválí.
 
Statut Komise bytové

1. Komise bytová provádí iniciativní a poradní činnost ve vztahu k RMČ zejména v oblasti bydlení. 
2. Komise bytová je oprávněna zejména: 
      a) sledovat a vyjadřovat se k hospodaření s rozpočtovými prostředky v oblastech své působnosti; 
      b) předkládat návrhy na přidělení volného bytu na základě pořadí v seznamu žadatelů, vyplývajícího z platného   
           bodového systému; 
      c) navrhovat úpravy bodového systému a jeho používání k dosažení jeho nejvyšší možné spravedlnosti, korektnosti a 
          transparentnosti a kontrolovat jeho používání podle těchto kritérií; 
      d) navrhovat k vyřazení žadatele o byt, který uvedl v žádosti nepravdivé údaje; 

      e) iniciovat směrem k RMČ návrh na změnu nebo doplnění jednacího řádu.
 

.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za sekci Bytová komise odpovídá tajemnice komise paní Lenka Grulichová.

Zdroj:http://www.kohoutovice.brno.cz

dne 2.2.2019, Redakce Kohoutovice.org

Další články v rubrice Komise rady MČ Brno-Kohoutovice

Další články v rubrice Přidělování obecních bytů v Kohoutovicích

Napsat komentář