Kohoutovice.org
zpravodaj k dění v Kohoutovicích

Bylo nás pět. Možná čtyři

ospaly_kalousekTolik občanů se zúčastnilo zasedání kohoutovického zastupitelstva, které se konalo 18. června 2014. O čem tento počet vypovídá? Dílem o tom, že lidi to nezajímá, že se jim nechce anebo také proto, že mají pocit, že stejně nemohou nic změnit. Nebo také z jiného důvodu. Zastupitelé schvalovali například závěrečný účet za rok 2014 a rozpočtové opatření 11/2014. Opozice upozornila na předražené docházkové zařízení, a také na to, že starosta a dva místostarostové na plný úvazek nemají dostatečnou pracovní náplň.

Při projednávání návrhu rozpočtového opatření 11/2014 se podivil zastupitel Dalimil Ospalý (TOP 09) nad položkou 200 tisíc korun, za kterou má být údajně pořízeno nové zařízení pro kontrolu docházky zaměstnanců radnice. Dle jeho slov dohledal na internetu zařízení tohoto typu v ceně 15 000 Kč, které je schopno kontrolovat až 3 000 zaměstnanců. Podotýkáme, že na radnici v Kohoutovicích pracuje zhruba 24 osob. Na svou námitku dostal vysvětlení, že systém bude sledovat také zaměstnance firmy MOP a kromě kontroly docházky bude umět také vyrobit podklady pro zpracování mezd. Na to zareagoval zastupitel Jaroslav Kalousek z téže opoziční strany s dotazem, zda tedy dojde ke snížení počtu zaměstnanců radnice, když podklady pro výpočet mezd bude připravovat tento zázračný systém. 

O tom, že Dalimil Ospalý byl na toto zasedání dobře připravený, svědčí také to, že ocitoval několik vět z rozhovoru se starostou Petrem Šafaříkem (ČSSD), který vyšel krátce po jeho zvolení v roce 2010 v Kohoutovickém kurýru. Otázka zněla: „V současné době (2010 – pozn.) mluví všichni politici jedním hlasem o tom, že je nutno šetřit. Řada občanů se proto ptá, proč v této situaci budeme mít dva místostarosty, když v minulém období byl jeden. Navíc má funkci místostarosty vykonávat bývalý starosta, takže se dá předpokládat, že je zkušený. 

Citace odpovědi: „Souhlasím s Vámi, že finanční situace není jednoduchá a také jsme variantu se dvěma místostarosty dlouho zvažovali. Pro toto volební období (2010-2014 – pozn.) však máme v plánu mimo jiné dostavbu lokality stavební dvůr, přesun radnice do  budovy  stávajícího zdravotního střediska, kompletní úpravu prostranství před zdravotním střediskem, v jednání je i řešení případné dostavby v lokalitě Juranka  a řada dalších investic. Veškeré tyto aktivity s sebou ponesou mnoho jednání…a to bude tolik práce, že opravdu dva místostarosty i starostu plně zaměstná. Jestli to byla rozhodnutí správná, to posoudí občané až podle toho, co se nám v tomto volebním období  podaří splnit“

A čas, kdy mohou občané hodnotit, zda se dva místostarostové vyplatili, právě nastal. Komunální volby budou za 4 měsíce, v říjnu 2014.

dne 22.6.2014, Helena Sedláčková

Další články v rubrice Dotace, rozpočet

Další články v rubrice MOP - správce obecních bytů v Kohoutovicích

Další články v rubrice Schůze rady a zasedání zastupitelstva

 1. Marie Sotolářová napsal:

  Mne zase zaujalo fundované vystoupení p. Ospalého (jako vždy vybaven fakty) ke klesajícímu trendu počtu obyvatel Kohoutovic. Zmínil, že i kohoutovický primát České republiky v množství nezprivatizovaných obecních domů a bytů (přes písemně deklarovaný zájem jeho nájemníků) může vést k tomu, že mladší a movitější občané z Kohoutivic odcházejí. Osobně si myslím, že by bylo vhodné zpracovat do dnešního dne chybějící „Koncepci bydlení v Kohoutovicích“. A to na základě studie o mobilitě, věkovém a sociálním složení obyvatel v  Kohoutovicích.  A vzít v potaz i trend růstu „neplatičů“. O spokojenosti obyvatel se správou obecních domů či počtů místopředsedů zastupitelstva nemluvě.

 2. Martin Hodek napsal:

  Omlouvám se,že vybočuji od tématu.Může mě někdo jsoucím způsobem vysvětlit komu a jak se Kohoutovice zadlužily?

  děkuji.

 3. Viktor Lošťák napsal:

  Kohoutovice jako městská část se mohly zadlužit pouze vůči Brnu. Městské části v Brně totiž nemají právní subjektivitu, jsou pouze „účetní jednotkou magistrátu“. Mohly se také zadlužit v přeneseném slova smyslu, například vnitřním dluhem, kdyby přestaly udržovat infrastrukturu, odkládaly opravy a podobně. Nicméně vždy jde technicky o dluh Brna, byť třeba vznikl v důsledku činnosti radních v Kohoutovicích.

 4. Martin Hodek napsal:

  .dovolil jsem si na stránkách MČ Kohoutovice zeptat,proč p.Šafařík nekomunikuje s občany,proč se RMČ Kohoutovice nechová podle statutu…..jsme tady pro lidi a ne lidi pro nás a proč neodpovídá na dotazy(nejen na mé).Toto byla ,jak jinak než laxní“,odpověď pana Rabušice.Podle něj porušuji snad všechno co se nesmí,čehož si nejsem vědomý.

  ……myslím,že o porušování by spíš měl přemýšlet pan Rabušic and his boys…….

   

   

 5. Martin Hodek napsal:

  …..že ještě doplním…….RMČ zablokovala přijmové e-mailové adresy jak jednotlivých členů RMČ tak i úřadu jakožto takového….

Napsat komentář