Kohoutovice.org
zpravodaj k dění v Kohoutovicích

Brno prodává zahradu v Kohoutovicích

Zahrada nad trolejbusovou zastávkou "Libušino údolí" je na prodej, z majetku Brna. Doporučená cena 1,2 milonu Kč.

Záměr obce prodat:

Prodej pozemku p. č. 1952/2 – zahrada o výměře 283 m² k. ú. Pisárky z vlastnictví statutárního města Brna.

Informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr. Švancerová, Majetkový odbor Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, dv. 208, tel. 542173078, e-mail: svancerova.katerina@brno.cz

 

JUDr. Švancerová k tomu uvedla: „Zájem můžete projevit formou písemné nabídky ve smyslu ust. § 39 zákona o obcích v platném znění nejpozději 12. 6. t.r. Rada města Brna doporučila Zastupitelstvu města Brna schválit prodej předmětného pozemku za kupní cenu ve výši 1 217 900,– Kč, pravomoc rozhodovat v této věci přísluší Zastupitelstvu města Brna. Nabídku můžete učinit i el. poštou na mou adresu.“

Zdroj: http://www.kohoutovice.brno.cz/

 

dne 29.5.2019, magistrát Brna

Další články v rubrice Prodeje pozemků

Další články v rubrice Zahrádky - Kohoutovice

Napsat komentář